Snežana Laketa, Danka Kezunović, Vladimir Radonjić – OŠ „Vuk Karadžić“, Vlasenica

Ogledni čas: Easter (customs in BiH and UK)/ Vaskrs (običaji u BiH i Ujedinjenom Kralјevstvu), OŠ Vuk Karadžić, Vlasenica, 9. jun 2015.

 

·         Timski rad nastavnika

·         Integrisana nastava

·         Srpski jezik, engleski jezik, vjeronauka

·         MSc Snežana Laketa, prof. razredne nastave

·         Danka Kezunović, prof. engleskog jezika

·         Vladimir Radonjić, vjeroučitelј

 

Ogledni čas kroz slike i korake

 

  1. Najava teme, video zapis o običajima kod Srba za Vaskrs

2.  Vjeroučitelј objašnjava značaj Vaskrsa, radio-emisija Srpski na srpskom

3. Predstavlјanje izvora znanja – Video klip o „Srpskom rječniku“ Vuka Karadžića

4. Istraživački rad u grupama

5. Istraživanje uz muziku

6. Izrada kompjuterskih mapa uma

7. Izvještavanje grupa uz korišćenje mapa uma

8. Izrada zajedničke mape uma uz korišćenje kompjuterskog programa

9. Evaluacija – zajednička mapa uma Vaskrs

10. Uz pjesmu se pozdravlјamo

11. Intervju posle održanog časa, zvučni snimci

Pisana priprema za izvedeni ogledni čas može se preuzeti sa adrese:

http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=680

Za preuzimanje materijala sa ITAO platforme, prvo se ulogujte na platformu (http://itao.eobrazovanje.com), zatim kopirajte navedene linkove u internet preglednik za direktno preuzimanje materijala. Ukoliko nemate nalog na platformi, pišite nam na casopisdositej@lanaco.com.

Leave a Reply