Proširenje djelokruga rada u nastavi

By 31. March, 2017 Broj 2

Kako sam u nastavi informatike, matematike i fizike, jednostavno sam osjetila potrebu za proširenjem djelokruga moga rada u nastavi, prije svega sa učenicima koji žele i mogu više. Uvidjevši da časovi redovne nastave, pa i sati sekcije predviđeni u redovnom radnom vremenu, ipak nisu dovoljni za sticanje širih znanja, a udovoljavajući potrebama učenika, pokušala sam pronaći drugačiji put. Računarska tehnologija i prisustvo učenika na internetu, po mom mišljenju su trenutno najadekvatnije rješenje.

Pored kreiranih fejsbuk grupa (fejsbuk je kod tog uzrasta još uvijek jako popularan) za odjeljenja u nastavi i grupe za informatičku sekciju koju vodim, a istovremeno radi lakšeg snalaženja i preglednosti sadržaja , kreirala sam i sajt koji zadovoljava potrebe našeg dodatnog tzv. „prekovremenog“ rada.

Naravno, sam sajt je u izradi i svakako će trpjeti određene promjene. Najmera mi je da na jednom mjestu, prije svega, imam ažuriranu svu potrebnu dokumentaciju, koja nije nikakva „poslovna tajna“, a podliježe kontroli mojih pretpostavljenih u školi, RPZ-u i našem Ministarstvu. Hronološko evidentiranje svih pismenih zadataka i rezultata učenika olakšava nastavniku uvid u napredovanju učeničkih postignuća. Redovno ažuriranje zadataka i rješenja istih sa svih nivoa takmičenja olakšava i nastavniku i učeniku praćenje i uvid u vrstu zadataka, nivoe težine, rješenja, postignute rezultate itd.

Sadržaji za učenike koji žele dodatan rad pristupačni su u svakom momentu i uredno složeni da se učenik u istima lako snalazi. Za početak, pripremajući učenike za takmičenja iz programiranja, prilagodila sam sadržaj u kojima bi učenici samostalno, bez nastavnika, mogli sticati osnovna teoretska znanja, zatim preko vježbi usvojiti praktična znanja, te na linku zadataka sami provjeriti usvojeno.

U toku samostalnog rada učenici me mogu kontaktirati elektronskim putem, kad god osjete potrebu, odnosno ako su im potrebne određene smijernice. Dostupnost učeniku van nastave, u popodnevim ili večernjim satima, u dane vikenda, praznika… učenicima daje motivaciju i oni brzo prepoznaju i želju nastavnika za njihovo napredovanje. Taj vid saradnje je uvijek na zavidnom nivou.

Namjera mi je, za predmete u kojima izvodim nastavu, postepeno uraditi multimedijalne pripreme, koje bi bile postavljene po temama i pratile sadržaj u udžbenicima. Moje iskustvo u ovom načinu rada je urodilo plodom, rezultati učenika na takmičenjima svih nivoa su rezultat isključivo ovog načina rada, te smatram da uz ovaj vid nastave i tehnologiju kojom uglavnom raspolažu i škole i sami učenici, uz adekvatne sadržaje, svi zajedno možemo postići mnogo više.

Leave a Reply