Obavještavamo vas da je produžen rok do 15.11.2015. za prikuplјanje materijala za izradu prvog priručnika „Dobre nastavne prakse projekta Dositej“ koji ima za cilј da se na jednom mjestu sabere i predstave dobre nastavne prakse koje su realizovane i koje se mogu primjenjivati u elektronskim učionicama u osnovnim školama Republike Srpske.

Leave a Reply