Nastavnik: SNEŽANA PJEVČEVIĆ

Škola: JUOŠ „Sveti Sava“ Rogatica

Razred: Drugi

Nastavni predmet: Srpski jezik

Nastavna tema:

Nastavna jedinica: Čitanje sa zadacima- „Tja, kakve nevolje“, Dragan Lukić

Tip časa: Obrada

Nastavne metode: Metoda čitanja i rada na tekstu, metoda razgovora, metoda ilustrativnih radova, tehnika Čitanje sa predviđanjem, metoda pisanih radova

Oblici rada: Frontalni i individualni

Vrsta nastave: Multimedijalna nastava

Nastavna sredstva: Prezentacije u PowerPoint-u, test u LMS Mitver-u, program za crtanje Paint

Cilj časa: Osposobljavanje učenika za kritičko čitanje.

Razvijanje jasnog i sažetog izražavanja.

Izgrađivanje sopstvenog mišljenja i stava.

Razvijanje čitalačke kulture.

Izgrađivanje pravilnog odnosa prema starijima.

Očekivani ishodi- Učenici će moći da:

Razumeju književni tekst.

Uoče karakteristike likova.

Iskažu svoj doživljaj teksta.

Shvate poruke teksta.

Izgrade vlastiti stav.

Uvaže drugačije mišljenje.

Izgrade pravilan odnos prema starijima.

ARTIKULACIJA ČASA

UVODNI DEO ČASA (5 minuta)

Prijava na LMS. Puštam  prezentaciju u Microsoft PowerPoint-u Lutka koja sadrži skriven lik. Učenici otkrivaju polje po polje (tako što daju tačan odgovor na pitanje) i tako dolaze do skrivenog lika. Kratak razgovor o igračkama,  s obzirom da je skriven lik lutka.

Pripremiti 12 pitanja, jer je 12 polja. Pitanja se odnose na gradivo srpskog jezika:

 1. Prvo slovo azbuke je?
 2. Reci reč u kojoj se glas Đ nalazi na poslednjem mestu.
 3. Koliko slova ima azbuka?
 4. Kaži reč koja ima tri glasa A.
 5. Nastavi poslovicu: Bez alata…
 6. Izgovori brzalicu Tri tigra, tri tigrića.
 7. Kaži rečenicu od tri reči u kojoj svaka reč počinje glasom S.
 8. Naše pismo se zove….
 9. Kaži pravilno rečenicu- Mazim maće.
 10. Poslednje slovo azbuke je?
 11. Suprotno od veliko je?
 12. Rečenicu počinjemo………… slovom.

Pitam učenike da li mogu da pretpostave šta će biti tema današnjeg časa. Najavljujem nastavnu jedinicu i zapisujem naslov na tablu.

GLAVNI DEO ČASA (30 minuta)

Nastavljamo rad tehnikom Čitanje sa predviđanjem. Saopštavam učenicima da ćemo priču „Tja, kakve nevolje“ čitati deo po deo, a nakon svakog dela porazgovarati o pročitanom i pokušati predvideti šta će dalje biti. Svoja predviđanja učenici zapisuju u sveske u vidu jedne rečenice. Puštam prezentaciju Tekst_TJA, KAKVE NEVOLJE.ppt.

Priča je podeljena na sedam delova.

Pitanja vezana za prvi deo priče:

– Šta je lutka slomila?

– Kad su tata i Jasna otišli po lutku?

Pitanja za drugi deo priče:

– Kakva je lutka bila?

– Šta je uradio tata kad su pošli kući?

Pitanja za treći deo priče:

– Čime je Jasna pokušala sakriti lutku?

Pitanja nakon četvrtog dela priče:

– Šta je tata predložio Jasni?

Pitanja nakon petog dela priče:

– I tata i Jasna su priložili svoj novac. Za šta je njihov novac bio namenjen?

– Da li su imali dovoljno novca?

Pitanja nakon šestog dela priče:

– Gde Jasna hoće da stavi lutku?

– Da li je u tome uspela?

Pitanja nakon sedmog dela priče:

– Šta tata predlaže Jasni?

– Šta je Jasna napravila od maramice?

– Šta misliš o devojčici Jasni? Kakva je ona? (Poslušna, nije razmažena, strpljiva.)

– Šta smo naučili iz ove priče? (Za svaki problem se može naći rešenje.)

Poredimo predviđanja učenika sa tekstom priče- ko je predvideo isto onako kako je pisac napisao. Pravim zapis na tabli. a učenici u sveskama.

Sledi rešavanje testa (Test_Tja, kakve nevolje.qiz). Test šaljem putem LMS, a učenici imaju 10 minuta da ga reše. Nakon rešavanja podnose test nastavniku na ocenjivanje (bodovanje).

ZAVRŠNI DEO ČASA (10 minuta)

Putem LMS na CMPC- jevima daljinski pokrećem aplikaciju Paint. Zadatak učenika je da nacrtaju i oboje svoju omiljenu igračku (npr. loptu, auto, lutku, robota,…).  Najuspešnije crteže demonstriramo svim učenicima.

DODATNI MATERIJALI:

– Prezentacija Lutka

– Prezentacija Tekst „Tja, kakve nevolje“

– Test_Tja, kakve nevolje.qiz

LITERATURA:

 1. Bognar, B. (2003), Škola koja razvija kreativnost, preuzeto sa www.kreativnost.pedagogija.net
 1. Bognar, L., Poticanje kreativnosti budućih učitelja u nastavi, preuzeto sa

www.kreativna.pedagogija.net

 1. Dijanić- Bjelanović, Ž., Neke metode za razvoj kritičkog mišljenja učenika po ERR sustavu,

   Metodički ogledi, br. 19, 163- 179, preuzeto sa www.hrfd.hr/content/metodicki- ogledi

 1. Nikolić, M., (1999), Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva , Beograd

Leave a Reply