Milena Slavulј Broćeta, OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska

Razred i odjelјenje: III 1

Nastavni predmet: Priroda i društvo

Nastavna tema: Saobraćaj u mjestu i okolini

Nastavna jedinica: Vrste saobraćaja

Tip časa: Obrada novog gradiva

Nastavne metode: Metoda usmenog izlaganja, tekstualna, pisanih radova, metoda razgovora,  ilustrativno-demonstrativna.

Oblici rada: frontalni, individualni, rad u paru

Dominirajući model inovativne nastave: Interaktivna nastava primjenom informacionih tehnologija – „e-Učenje po modelu 1:1 – DOSITEJ“

Nastavna sredstva i  potreban materijal: Udžbenik, nastavni listić „Plan putovanja“, autorski multimedijalni tekst „Nodi uči o saobraćaju“, nastavni listići za tandemski rad, „Semafor doživlјaja“ za vrednovanje časa od strane učenika, pjesma „Tramvaj, auto, voz“, „Vremeplov budućnosti“- idejno rješenje automobila budućnosti, flip chart papir, projektor, „SMRS“- učenički računari, nastavnički računar, „lutrijski bubanj“.

Cilј časa:

  • Modelima interaktivne i multimedijalne nastave proširiti znanja o vrstama saobraćaja i saobraćajnim sredstvima.
  • Uočiti kako i koliko nove vrste prevoza utiču na kvalitet života lјudi, tj. kakav je njihov značaj za život lјudi.

Očekivani ishodi:

  • imenovati i razlikovati vrste saobraćaja i saobraćajnih sredstava, te objasniti specifičnosti različitih vrsta saobraćaja; nabrojati uloge i  koristi prevoznih sredstava u životu i radu čovjeka,
  • tačno odgovoriti na postavlјena pitanja za rad u parovima; klasifikovati prevozna sredstva prema vrsti saobraćaja kojoj pripadaju, imenovati mjesta polaska/dolaska sredstva javnog saobraćaja,
  • ponuditi atraktivno rješenje (dizajn) za zadatak „Vremeplov budućnosti“ pomoću računarskog programa za crtanje, Paint.

Prethodna priprema nastavnika i učenika (prije časa): Osmišlјavanje i stvaranje multimedijalnog teksta; priprema plakata za „Semafor doživlјaja“, slajdovi u Power Pointu- povratna informacija za tandemski rad.

Učenici su prije časa imali zadatak da kod kuće, na već pripremlјenom nastavnom listiću, napišu plan jednog svog putovanja.

Neposredno prije časa izvršena priprema učionice, učeničkih računara,

te povezivanje sa nastavnikom i registrovanje u programu „Mythware“.

Artikulacija časa

Prvi korak (5′): Slušanje pjesme „Tramvaj, auto, voz“, te psihološka pauza.

Analiza prethodno  pripremlјenih nastavnih listića „Plan putovanja“. Zalijepiti listiće na prethodno pripremlјen flip chart papir.

Drugi korak (10′): Gledanje multimedijalnog zapisa  „Nodi uči o saobraćaju“. Slijedi razgovor sa učenicima vođen pitanjima o sadržaju multimedijalnog zapisa.

Treći korak (3′): Slanje  i otvaranje nastavnih listića u formi word dokumenta, te multimedijalnog zapisa.

Četvrti korak (10′): Tandemski rad na nastavnom listiću za učenje (word dokument). U toku rada moguće je koristiti multimedijalni zapis i udžbenik, str. 30-31. Priprema izvještaja tandemskog rada.

Peti korak (5′): Izvještaj podnose  tri para učenika koja budu odabrana metodom „lutrijskog bubnja“. U toku izvještavanja, nastavnik „dijeli ekran“ para koji izvještava kako bi svi učenici imali uvid u rješenja i  po potrebi dopunili ista.

Šesti korak (10′): „Vremeplov budućnosti“ – pomoću Paint programa, učenici na svojim računarima predstavlјaju kako bi mogao izgledati automobil u budućnosti.

Sedmi  korak (2′): Osvrt na čas – Semafor doživlјaja (svaki učenik ima tri kartonska kruga, u bojama semafora- ZELENA- dopada mi se čas, ŽUTO – neodlučan sam, CRVENO – ne dopada mi se kako smo danas učili). Kratak osvrt na čas.

Zadavanje domaćeg zadatka: Radna sveska, str. 14.

Dodatni materijali:

  • multimedijalni zapis „Nodi uči o saobraćaju“,
  • nastavni listovi za tandemski rad (word dokument),
  • pripremni zadatak „Plan putovanja“ ,
  • idejna rješenja na temu „Vremeplov budućnosti“

mogu se preuzeti sa sajta: http://itao.eobrazovanje.com/

Leave a Reply