Smilјa Ponjavušić, OŠ „Mladen Stojanović“ – Gornji Podgradci

OSNOVNA ŠKOLA:„Mladen Stojanović“ – Gornji Podgradci

NASTAVNIK: Smilјa Ponjavušić

VRIJEME REALIZACIJE: 2. mart 2015. godine

RAZRED I ODJELjENјE:    VII2 – PŠ Vrbaška

NASTAVNI PREDMET:    Tehničko obrazovanje

NASTAVNA TEMA: Kultura stanovanja

NASTAVNA JEDINICA:    Izrada plana stana

TIP ČASA:vježba

OBLICI RADA: individualni, frontalni

INOVATIVNI MODEL:     upotreba inf. tehnologija  po modelu 1:1 -Dositej-faza II

NASTAVNE METODE: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda ilustracije,   kompjuterska nastava

KORELACIJA:

 • Osnovi informatike – primjena informacionih tehnologija
 • Likovna kultura – estetsko oblikovanje u izradi plana stana

ZADACI NASTAVE:

OBRAZOVNI:

 • ovladati primjenom informacionih tehnologija u nastavi
 • znati nacrtati horizontalni presjek stana uz pomoć odgovarajućeg softvera

FUNKCIONALNI:

 • razvijanje smisla za estetsku stranu u svakodnevnom životu
 • razvijanje misaonog predstavlјanja i kombinovanja prostornih odnosa
 • sticanje i razvijanje kulture stanovanja u savremenim uslovima

VASPITNI:

 • razvijanje upornosti, urednosti i preciznosti u radu
 • razvijanje estetskog oblikovanja kod učenika

OČEKIVANI ISHODI:

 • da učenik izradi plan i prijedlog uređenja stana putem računara primjenom odgovarajućeg softvera
 • Učenici samostalno koriste “CMPC” računar

Materijalno-tehnička osnova nastavnog rada:

– učenički računari (SMRS)

– Sofware: Bojanka (Paint), NetSupport

TOK ČASA:

UVODNI DIO ČASA (oko 5 min.)

Zaduženi učenici dijele “CMPC” računare učenicima, a nastavnik obavlјa radnje neophodne za rad u e-učionici .Učenici  uklјučuju svoje računare i slušaju upustva nastavnika za rad. Nastavnik pristupa “NetSupport ” softveru (Sl.1), upisuje podatke o času (ime nastavnika, naziv nastavne jedinice, cilјevi i očekivani ishodi časa, sl. (2)).  i poziva učenike da se  prijave  u e-Učionicu (Sl.3).

Operacijom „KOMUNICIRAJ“ (Sl. 5.) nastavnik provjerava da li su svi pristupili e-Učionici , tj. da li su registrovani  i šalјe poruku učenicima „ Da li smo svi spremni za rad? „ . Po potrebi nastavnik pomaže pojedincima.

Sl. 1.

Sl. 2.

Sl. 3.

Sl. 4. Izgled nastavničkog ekrana

Sl. 5. Alat za komunikaciju

GLAVNI DIO ČASA ( oko 35 min.)

NAPOMENA: Kako su učenici već upoznati sa primjenom nove informacione tehnologije i primjenom Bojanke koju smo prethodnih časova već koristili i postavili na traku zadataka, učenici mogu po upustvu nastavnika početi sa realizacijom časa.

Nastavnik daje upustva učenicima u kome oni trebaju putem Bojanke prikazati HORIZONTALNI PRESJEK STANA na svojim računarima, dokument treba sačuvati u svoj folder koji smo kreirali prethodni čas: VII 1/OSNOVI INFORMATIKE pod nazivom OSNOVA STANA.

Na sledećim slikama dat je prikaz nekoliko radova učenika koji su rađeni na času.

Sl. 6. Učenički radovi

Nastavnik prati napredovanje svakog učenika , obilazi ih i pomaže onima kojima je pomoć potrebna.

U drugom dijelu časa, nastavnik primjenom alata za prikaz učeničkog računara(Sl.7.), učenicima prikazuje nekoliko učeničkih radova koje oni mogu pratiti na svojim ekranima (Sl.8). Učenici, zajedno sa nastavnikom komentarišu radove i dajemo prijedloge za pobolјšanje urađenog.

Sl. 7. Alat za prikaz učenika kao prezentera

Sl.8. Učenik u ulozi prezentera

Sl. 9. Prikaz učeničkog ekrana

Alatom: Nagrade za učenike nastavnik  šalјe „zvjezdice“   najbolјe urađenim radovima.

ZAVRŠNI DIO ČASA  ( oko 5 min.)

Nastavnik će zajedno sa učenicima izvršiti kraću analizu postignutih rezultata, ukazati na eventualne propuste i dati smjernice za dalјi rad, najuspješnije učenike pohvaliti i eventualno ocjeniti.

Učenici pristupaju odjavlјivanju, prema upustvu nastavnika odlažu svoje laptope i vraćaju ih na svoja mjesta.

Leave a Reply