Aleksandar Jovišević, OŠ Branko Ćopić, Donji Dubovik

Nastavni predmet:  Istorija
Razred i odjelјenje: VIII

Nastavna tema:  Revolucionarna građanska Evropa i svijet u XVIII i XIX vijeku
Nastavna jedinica:  Industrijska revolucija

Tip časa: obrada

Oblici rada: Frontalni i individualni

Metode rada: Razgovor, predavanje,  ilustracija, rada na tekstu;

Model nastave:

 • Programirana nastava;
 • Upotreba informacionih tehnologija u svrhu: utvrđivanja, uvježbavanja i provjere znanja (programirani materijal PPT);
 • primjene metode ilustracije.

Cilј časa – da učenici:

 • povežu društvenu uslovlјenost industrijske revolucije;
 • shvate uticaj tehnoloških pronalazaka na društveni poredak i svakodnevni život lјudi;
 • da nauče značajne tehnološke pronalaske tog perioda.

Očekivani ishodi – Učenik treba da:

  • opiše polažaj radnika u XVIII vijeku;
  • uoči društvene suprotnosti koje su nastale kao poslјedica industrijske revolucije.imenuje osnovne tehnološke pronalaske koji su uticali na pojavu industrije;

TOK ČASA

  • Analiza časa i zadavanje domaće zadaće;
  • Stavlјanje laptopa na svoje mjesto.Uvodni dio časa
   • Ponavlјanje predhodne lekcije, usmjereni razgovor s cilјem da učenici shvate povezanost društvenih dešavanja sa uslovlјenošću industrijske revolucije

   Glavni dio časa

   • Imenovanje naslova lekcije i najava cilјa časa;
   • Razgovor o dobu prije industrijske revolucije;
   • Razgovor o značajnim pronalascima tog vremena i društvenim poslјedicama revolucije;
   • Rad na programiranom materijalu, PPT prezentacija;

   Završni dio časa 

   • Analiza časa i zadavanje domaće zadaće;
   • Stavlјanje laptopa na svoje mjesto.

DODATNI MATERIJALI

Leave a Reply