Mr Igor Solaković

Centar za obrazovnu tehnologiju Republike Srpske

Rezime: Ovаj rаd se bаvi аspektimа primjene obrаzovnih društvenih mrežа u osnovnoškolskom obrаzovаnju, prvenstveno rаzrednoj nаstаvi. Autori objаšnjаvаju znаčаj veb-servisа koji po svojim osobinаmа spаdаju u posebnu vrstu profesionаlnih društvenih mrežа nаmijenjenih obrаzovаnju i procesu poučаvаnjа i učenjа. Cilj rаdа je dа se pokаže dа su obrаzovne društvene mreže odličnа podrškа elektronskom učenju u smislu unаpređenjа kvаlitetа obrаzovаnjа i postizаnjа novih stаndаrdа u nаstаvnom procesu. U rаdu se predstаvljа besplаtnа obrаzovnа društvenа mrežа Edmodo (Edmodo) kojа je nаmijenjenа učenju zа nаstаvnike, učenike, roditelje i škole. Kroz Edmodo (Edmodo), kаo svojevrsnu plаtformu zа učenje, аutori rаdа prikаzuju prаktične primjere funkcionisаnjа jedne tаkve bezbjedne i produktivne obrаzovne društvene mreže zа sаkupljаnje znаnjа i obrаzovnih resursа. Anаlizirаju se kroz rаdove drugih аutorа i ostаli pozitivni primjeri primjene društvenih mrežа u obrаzovаnju, kаko kod nаs tаko i u svijetu. Autori rаdа zаključuju dа se budućnost učenjа u smislu novih stаndаrdа i kriterijumа kvаlitetа može osloniti nа obrаzovne društvene mreže.

Ključne riječi: obrаzovne društvene mreže, stаndаrdi i kvаliteti obrаzovаnjа, Edmodo.

Uvod

inovativnije mogućnosti za unapređenje procesa nastave, a pred nastavnike postavlja zadatak da neprestano budu u toku sa svim društvenim i obrazovnim promjenama.

Čovjek kao društveno biće u stalnoj je potrazi za prijateljima. Svako od nas želi da bude socijalno prihvaćen, da ima komunikaciju, da ga neko sasluša, razumije i da ostvaruje interakciju sa drugima. Komunikacija čovjeka u 21. vijeku zahvaljujući Internetu nikada nije bila brža i jednostavnija.

U toj modernoj elektronskoj komunikaciji današnjice sve važnije mjesto zauzima upotreba raznovrsnih društvenih mreža koje svojim konceptom polako zamjenjuju klasične forume, elektronsku poštu i sms. Opšteprihvaćeno je korištenje društvenih mreža u slobodnom vremenu, zatim kao svakodnevnog izvora informacija, a sve više svoju primjenu nalaze i u raznovrsnim oblicima obrazovanja (formalnom i neformalnom).

 1. Fenomen društvenih mreža

Nije daleko dan kada će ljudi biti u mogućnosti da koriste bolju tehnologiju kod kuće nego u učionicama ili na poslu, a proces obrazovanja u digitalnom dobu će trajati tokom cijelog života. Neophodno je na vreme pripremiti mlade ljude za ovakve promene, odnosno na vreme ih obučiti da koriste sve tehnološke inovacije i kreativno deluju u oblastima za koje se opredele (Popović, Pećanac, Hilčenko, 2011, str. 315-316).

U želji da se proces poučavanja prilagodi potrebama učenika i da se učini zanimljivijim i privlačnijim mnogi nastavnici samoinicijativno počinju sa većom upotrebom društvenih mreža u obrazovne svrhe.

Društveni servisi i mreže pružaju mogućnost kreiranja nove društvene zajednice studenata, formiraju se spontane grupe čiji se članovi brže upoznaju i zbližavaju nego kroz akademski zatvoren sistem za elektronsko učenje. Te novouspostavljene, neformalne veze pozitivno utiču na motivaciju studenata za uključivanje u grupni rad, koju je nekada teško postići prisilnim formiranjem timova koji bi zajednički rešavali postavljene zadatke (Brković, Milošević, Jeremić, 2012, str. 3).

Društvene mreže učenicima omogućavaju interakciju kroz kreiranje grupnih aktivnosti pomoću kojih se oni međusobno povezuju, komuniciraju, sarađuju i razmjenjuju ideje na vrlo jednostavan način. To je dovelo do ideje i do kreiranja posebnih obrazovnih društvenih mreža koje sadrže sve elemente procesa učenja – učenike, nastavnike, nastavne sadržaje i nove tehnologije.

 1. Obrazovna društvena mreža EDMODO

Edmodo je besplatna obrazovna društvena mreža namijenjena nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima, školama i područjima. Edmodo predstavlja jednostavan i siguran način umrežavanja, saradnje i sagledavanja rezultata pojedinih razrednih grupa, dijeljenja školskih i nastavnih sadržaja, kao i raznovrsnih obrazovnih informacija i obavještenja. Prikaz profila koji se kreira na Edmodu i način njegove upotrebe u velikoj mjeri su gotovo identični sa ranijim verzijama Fejsbuka (Facebook), što je donekle i bila ideja autora Edmoda. To je jedan od glavnih razloga zašto je Edmodo vrlo jednostavan za korištenje kako za nastavnike, tako  isto i za učenike i njihove roditelje. Prema riječima nastavnika upravo sličnost sa Fejsbukom smanjuje kod učenika odbojnost prema korištenju Edmoda.

Edmodo je osnovan 2008. godine u Čikagu (Ilinois) kada su dva radnika zaposlena u školskom distriktu krenula da premoste jaz između toga kako učenici žive svoje živote i između toga kako se uči u školama. Edmodo je kreiran za obrazovanje u 21. vijeku.

Edmodo je danas obrazovna društvena mreža broj jedan u svijetu, sa preko 44 miliona korisnika, posvećena povezivanju svih učenika sa ljudima i resursima koji su im potrebni da dostignu svoje pune potencijale. Edmodo je kreiran za obrazovanje u 21. vijeku.

Slika 1. Logotip Edmoda

 1. Osnovni načini rada i funkcionisanja Edmoda

2.1. Domen i poddomeni Edmoda

Početnoj strani obrazovne društvene mreže Edmodo pristupamo preko veb-adrese https://www.edmodo.com/ koja pored relevantnih informacija o mreži sadrži dio za logovanje korisnika i dio za prijavu novih korisnika.

Slika 2. Početna strana Edmoda

Korisnici Edmoda mogu da se prilikom registracije opredijele za jedan od svjetskih jezika kako bi im cjelokupan interfejs njihovog Edmodo naloga bio na tom jeziku. Trenutno je Edmodo lokalizovan samo na nekoliko svjetskih jezika i u toku je procedura za lokalizacija Edmoda na srpski jezik. U cilju boljeg funkcionisanja Edmodo nudi mogućnost otvaranja poddomena za države, određene regije i škole. Srpski poddomen Edmoda otvoren je 2011. godine. Njegova veb-adresa je https://srb.edmodo.com/ i on trenutno ima preko 200 škola.

Slika 3. Početna strana srpskog poddomena Edmoda

Slika 4. Logotip srpskog poddomena Edmoda

2.2. Radno okruženje Edmodo profila

Svaka škola koja ima Edmodo nalog ima svog administratora koji uređuje profil škole i daje pristupni kod škole ostalim nastavnicima.

Svoje profile na Edmodu mogu da otvore nastavnici, učenici i njihovi roditelji. Nastavnik prilikom prijave na Edmodo unosi pored koda svoje škole i svoj pol, ime, prezime, e-mail adresu i lozinku. Učenik, odnosno student, unosi kod grupe kojoj se pridružuje i koji je dobio od svog nastavnika, zatim korisničko ime, lozinku, e-mail adresu (nije obavezna), ime i prezime. Roditelj učenika, odnosno studenta, unosi roditeljski kod koji se dobija nakon otvaranja naloga svakog od učenika, određuje da li se prijavljuje kao otac ili majka učenika, unosi svoje ime, prezime, e-mail adresu i lozinku.

Radno okruženje Edmodo profila nastavnika sadrži četiri osnovne trake: gornju statusnu traku, donju statusnu traku, lijevu (bočnu) statusnu traku i desnu (bočnu) statusnu traku. Gornja statusna traka sadrži: početnu stranicu (Home), napredovanje (Progress), istraži (Discover), biblioteku (Library), polje za pretragu (Search), obaveštenja (Notification) i meni naloga (Account). Donja statusna traka sadrži: poruke (Note), obavještenja (Alert), zadatke (Assignment), kviz (Quiz) i upitnik (Poll). Lijeva (bočna) statusna traka sadrži: profilnu sliku i ulogu, meni grupa (Groups) i meni zajednica (Communities). Desna (bočna) statusna traka sadrži: aplikacije za povećanje funkcionalnosti – prodavnica (Store) i upravljanje aplikacijama (Manage Apps) i Edmodo-planer (Planner).

Slika 5. Početna strana radnog okruženja Edmodo profila nastavnika

Radno okruženje Edmodo profila učenika (studenta) je skoro isto kao i kod profila nastavnika. Profil učenika ima manje mogućnosti u odnosu na profil nastavnika, što je i razumljivo. Najveća promjena je u tome što je biblioteka (Library) u profilu učenika zamijenjena sa opcijom ranac (Backpack). U svemu ostalom gornja statusna traka je istovjetna sa nastavničkim profilom. Donja statusna traka sadrži samo mogućnost za pisanje i slanje poruka (Note) sa prilozima i vezama. Lijeva (bočna) statusna traka je istovjetna samo što ispod menija zajednica (Communities) sadrži i meni sa kodom za roditeljski nalog. Desna (bočna) statusna traka sadrži samo Edmodo-planer (Planner).

Slika 6. Početna strana radnog okruženja Edmodo profila učenika

Roditeljski nalog se razlikuje od prethodna dva Edmodo naloga najviše po tome što roditelj ima pravo isključivo da posmatra, odnosno prati rad i napredovanje svog djeteta. Nema mogućnost da bilo šta komentariše niti učestvuje u radu grupa. Gornja statusna traka Edmodo profila sadrži: početnu stranicu (Home), planer (Planner), polje za pretragu (Search), dodavanje drugog djeteta (Add a Student) i meni naloga (Account). Donja statusna traka sadrži obavještenja (Notifications) gdje može da prati tekuće zadatke (Assignment Due), prošle zadatke (Late Assignment), naredne događaje (Upcoming Event) i komentare zadataka (Assignment Comment) učenika. U lijevoj (bočnoj) traci nema ponuda, dok desna (bočna) traka sadrži: pregled škole (School), zajednice (Communities) i prečicu ka profilu i dnevniku procjene učenika.

Slika 7. Početna strana radnog okruženja Edmodo roditeljskog profila

2.3. Rad sa grupama u Edmodu

Osnovni princip rada u Edmodu su grupe. Formiranje grupa i/ili pridruženje nekoj grupi je najvažniji preduslov rada u Edmodu. Izborom odgovarajuće opcije iz menija grupe (Groups) dobijamo mogućnost da kreiramo ili da se pridružimo nekoj grupi. Grupi se pridružujemo na dva načina: putem koda grupe i putem URL-adrese grupe.

Slika 8. Pridruživanje grupi putem koda grupe

Sopstvenu grupu kreiramo izborom odgovarajuće opcije iz menija grupe (Groups). Grupu kreiramo u dva koraka. U prvom koraku grupi dajemo naziv, biramo razred (uzrast učenika), predmet i oblast predmeta. U drugom koraku biramo veličinu grupe kada su u pitanju članovi i kratko opisujemo grupu. Kreirane grupe nalaze se na lijevoj (bočnoj) statusnoj traci.

Slika 9. Kreiranje sopstvene grupe

Kada kreiramo grupu možemo unutar nje kreirati i male podgrupe na isti način kao što smo kreirali i osnovnu grupu. Podgrupe kreiramo da bismo temu osnovne grupe raščlanili na podteme. One će se pojaviti nakon što ih kreiramo u meniju podgrupa osnovne grupe. Kreiranjem malih grupa rad u osnovnoj grupi će nam biti pregledniji i jednostavniji. Učenicima dajemo kod grupe sa kojim se oni pridružuju grupi. Nakon što su se svi naši učenici pridružili grupi možemo da grupu zaključamo i tako onemogućimo dalje pridruživanje grupi. Učenike u male grupe dodajemo tako što ih prebacimo sve iz velike grupe ili samo određene učenike kojima smo namijenili tu malu grupu. U opciji članovi (Members) možemo da pregledamo sve članove grupe i da svakom od članova odobrimo odgovarajući nivo pristupa grupi: nastavnik (Teacher), nastavnik asistent (Co-Teacher) i čitalac (Read Only). Kada iz nekih razloga želimo da ugasimo grupu kojiu smo kreirali ili da se povučemo iz neke grupe kojoj smo se pridružili u podešavanjima grupe odaberemo odgovarajuću opciju (točkić pored imena grupe u gornjem lijevom uglu).

Slika 10. Početna strana radnog okruženja grupe

2.4. Osnovne radne alatke Edmoda

Radne alatke smještene su u donjoj statusnoj traci ispod gornje statusne trake u plavoj boji. Nakon otvaranja grupe i malih grupa njih ćemo najčešće koristiti. Radne alatke su: poruke (Note), obavještenja (Alert), zadaci (Assignment), kviz (Quiz) i upitnik (Poll).

Slika 11. Radne alatke

Čim otvorimo početnu stranu Edmoda aktivirana je prva radna alatka poruke (Note). Nalazi se odmah ispod polja za pretragu (Search) gornje statusne trake. Polje za poruke nema mogućnosti za uređenje teksta, ali zato ima mogućnost dodavanja datoteka, linkova i embed kodova, kao i dokumenata iz biblioteke (Library). Ima i mogućnost odabira vremena (datuma) kada želimo da poruka bude objavljena. Nakon što unesemo tekst poruke i dodamo određene priloge moramo u polje za primaoca odabrati kome je šaljemo. Možemo odabrati grupe koje smo kreirali ili kojima pripadamo i pojedince sa kojima smo se ranije povezali. Poslata poruka prikazuje se u centralnom dijelu početne strane našeg radnog okruženja profila. Nakon slanja poruke možemo dodatno da je uređujemo, brišemo i učinimo javnom, dok primaoci mogu da na nju odgovore (Reply) ili dijele (Share).

Slika 12. Radna alatka – poruka (Note)

Sljedeći radni alat koji nam se nudi je podsjetnik (Alert). Njega koristimo da učenike povremeno podsjetimo na rokove za realizaciju određenih nastavnih aktivnosti.

Slika 13. Radna alatka – podsjetnik (Alert)

Radni alat zadaci (Assignment) koristimo kada želimo učenicima uz neku lekciju postaviti dodatne zadatke, pored čitanja i učenja određenih materijala koje im šaljemo porukom. Na taj način lakše pratimo rad učenika jer se ti zadaci pojavljuju u izvještajima o napredovanju učenika, možemo da podesimo rok za izradu zadataka nakon kog im je zadatak postaje nedostupan i uz svaki zadatak imamo i sve odgovore učenika. Zadatak zadajemo tako što u prvom polju pišemo njegov naziv, zatim određujemo rok za izradu zadatka, u drugom polju dajemo kratka objašnjenja za rješenje zadatka i u poslednjem polju adresiramo kome je zadatak namijenjen, grupi ili pojedincu. Po prijemu zadatka učenik klikne na dugme za pokretanje zadatka (Turn in), piše svoje odgovore, dodaje priloge, komentariše i šalje odgovor. Nakon slanja može da revidira svoje odgovore i da pošalje riješen zadatak ponovo.

Slika 14. Radna alatka – zadaci (Assignment)

Kviz (Quiz) je vrlo popularna radna alatka koja služi za brze provjere znanja i za vježbanje. Funkcioniše kao i slični alati u nekim drugim aplikacijama. Nakon pokretanja kviza prvo mu dajemo naziv, zatim kratko uputstvo za rješavanje, određujemo vremensko trajanje, određujemo prikaz tokom rješavanja i biramo mogućnost miješanja pitanja. Kviz kreiramo dodavanjem pitanja. Radna alatka nam nudi pet vrsta pitanja: višestruki izbor (Multiple Choice), kratak odgovor (Short Answer), tačno-netačno (True/False), dopunjavanje praznog polja (Fill in the blank) i povezivanje pojmova (Matching). Vrstu pitanja biramo prilikom dodavanja svakog novog pitanja. Svakom pitanju određujemo broj bodova (Points). Kviz završavamo i objavljujemo na plavo dugme u gornjem desnom uglu (Assign Quiz) i podešavamo samo još njegova vremenska ograničenja. Uvijek se lako možemo vraćati na stare kvizove i mijenjati ih i dorađivati.

Slika 15. Radna alatka – kviz (Quiz)

Kada se uloguju na svoj Edmodo profil članovi grupe ili pojedinci na svom zidu u centralnom dijelu radnog okruženja profila će zateći kviz. Kviz aktiviraju na dugme za pristup kvizu (Take Quiz) i započinju ga klikom na dugme za početak (Start Quiz). Rješavaju ga prelazeći sa pitanja na pitanje i predaju klikom na dugme (Submit Quiz). Kada učenik riješi kviz dobijamo obavještenje porukom. Klikom na dugme za pregled kviza (Turned in) otvara nam se prozor sa grafičkim pregledom rezultata kviza koje možemo da pregledamo za svako pitanje u kvizu, ali i za svakog učenika posebno ukoliko kliknemo na njegovo ime i prezime. Ispod svakog pitanja možemo da učenicima upisujemo određene komentare.

Poslednja alatka koju imamo u ponudi je upitnik (Poll) koji nam služi za brzo ispitivanje mišljenja i dobijanje određenih stavova. U polje upitnika unosimo kratko pitanje i ponudimo nekoliko kratkih odgovora. Učenici mogu da čekiranjem odaberu samo jedan ponuđeni odgovor. Rezultati upitnika se automatski obrađuju i prikazuju uz svaki od ponuđenih odgovora.

Slika 16. Radna alatka – upitnik (Poll)

2.5. Dodatne Edmodo aplikacije

U lijevoj (bočnoj) statusnoj traci nalaze se dodatne aplikacije koje povećavaju funkcionalnost Edmoda. Prva aplikacija je Edmodo-planer, kao i veb-serbisi i veb-alati koje možemo povezati sa Edmodom.

Edmodo-planer je posebno koristan za učenike i njihove roditelje da mogu da vide sve obaveze i nastavne aktivnosti. Zadatke i događaje unosimo vrlo jednostavno birajući vrijeme, naziv i grupu ili pojedinca kome je namijenjeno.

Kako Edmodo nema svoje alate za kreiranje lekcija ima čitav niz aplikacija koje povećavaju njegovu funkcionalnost. Povezivanjem neke od tih aplikacija sa Edmodom možemo da ih koristimo i zadajemo određene zadatke učenicima i kroz njih. Komande za upravljanje tim aplikacijama u Edmodu su prodavnica veb-alata (Store), upravljanje aplikacijama koje smo povezali sa Edmodom (Manage my Apps) i aktivacija aplikacija (Launcher) koje smo odabrali za povezivanje sa Edmodom.

 1. Primjena Edmoda u obrazovanju

Koristi od primjene Edmoda u obrazovanju su višestruke za sve njegove korisnike. Najvažnije koristi su što je Edmodo potpuno besplatan, jednostavno se koristi, obezbijeđena je dobra podrška korisnicima, podržava srpski jezik na oba pisma (postoji i mogućnost za lokalizaciju na srpski jezik u budućnosti), preko poddomena omogućava kreiranje manjih zajednica, obezbijeđena je sigurnost svih korisnika putem kodova za pristupanje grupama, obezbijeđena je privatnost svakog korisnika, obezbjeđuje uvid roditelja u rad i napredovanje njihove djece, omogućava povezanost sa brojnim drugim obrazovnim aplikacijama i sl. Sve navedeno Edmodo deklariše kao veoma organizovanu i efikasnu platformu za učenje.

Edmodo osigurava profesionalni razvoj prosvjetnih radnika jer je kao obrazovna društvena mreža kreiran prvenstveno za njih. Učenici samo koriste sve ono što za njih pripreme nastavnici. Putem Edmoda nastavnici su povezani međusobno, sa svojom školom, grupama koje su im važne za oblast njihovog rada i zajednicama na regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Na taj način nastavnici razmijenjuju ideje, znanja i iskustva u svom nastavnom radu.

Edmodo omogućava nastavnicima i korištenje raznovrsnih inovacija u nastavi, kako u didaktičko-metodičkom smislu, tako i u smislu primjene IKT tehnologija.

Ono na šta treba obratiti posebnu pažnju u komunikaciji sa učenicima na Edmodu jeste da oni paze na svoj pravopis i da se izražavaju književnim jezikom.

Zaključak

Nastavnici, škole i roditelji moraju da shvate da je od velike važnosti da prate brzi razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija kako bi mogli da shvate značaj društvenih mreža za djecu i mlade i prepoznaju sve njihove prednosti i mane. Djecu i mlade je potrebno vaspitavati i obrazovati za pravilno i bezbjedno učešće u funkcionisanju društvenih mreža i online okruženja, generalno.

Možemo zaključiti bez ikakve sumnje da je Edmodo obrazovna društvena mreža koja pomaže u rješavanju komunikacionih problema koji u današnjem vremenu sputavaju i ograničavaju tradicionalnu nastavu. U našim uslovima, kako u školama tako i životu i radu učenika, Edmodo nam daje mogućnost da informaciono-komunikacione tehnologije možemo realno i kvalitetno upotrijebiti u nastavnom procesu sa vrlo malim ulaganjima, prvenstveno za stručno usavršavanje nastavnika. Svoju primjenu Edmodo bi mogao posebno naći tokom zimskog perioda kada se zbog niskih temperatura često prekida nastava u školama. U takvim situacijama nastava bi se mogla nesmetano realizovati putem Edmoda.

Ostaje da se kroz saradnju i komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Republičkog pedagoškog zavoda pokrene inicijativa za uvođenje obrazovne društvene mreže Edmodo u osnovne i srednje škole Republike Srpske.

Literatura

 1. Brković, M., Milošević, D., Jeremić, Z. (2012). Upotreba društvenih mreža za unapređenje kolaboracije u elektronskom učenju. U zborniku Tehnika i Informatika u Obrazovanju (str. 479-486). Čačak: Tehnički fakultet.
 2. Edmodo Teacher Manual [Uputstvo]. Edmodo Inc. Preuzeto 12. novembra 2014. sa https://support.edmodo.com/home#teacher
 3. Jurić, S., Marković, S., Lulić, J., Minić Aleksić, D., Mijatović, G. (2014). Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi [Priručnik]. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
 4. Metodika i komunikacija e-obrazovanja: Instrukcijski dizajn [Tekst]. CARnet, Referalni centar. Preuzeto 10. novembra 2014. sa http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod/metodika/instr_dizajn.html
 5. Popović, V., Pećanac, R., Hilčenko, S. (2011) Model obrazovnog veb portala. Pedagogija br. 2, str. 315-316.
 6. Smernice za unapređenje uloge IKT u obrazovanju [Dokument]. (2013). Nacionalni prosvetni savet. Preuzeto 8. novembra 2014. sa http://www.nps.gov.rs/dokumenta/
 7. Solaković, I. (2013). Elektronski nastavni materijali u funkciji podizanja kvaliteta nastave, Obrazovna tehnologija br. 4, str. 429-435.

Leave a Reply