Skip to main content

Primjena IKT u interaktivnoj egzemplarnoj nastavi Poznavanja prirode

By 29. March, 2017Broj 1

Slavica Jovišević
OŠ „Sveti Sava”, Novi Grad

Rezime

Egzemplarna ili paradigmatska nastava je savremeni didaktički koncept. Naziv potiče od latinske riječi „egzemplarum“ koja znači „primjer“, označava da je iz mnoštva uzeto ono bitno, uzorno suštinsko. U ovakvoj nastavi iz programa biraju se samo karakteristični nastavni sadržaji, koji se kasnije obrađuju na uzoran način. Primjenom IKT u interaktivnoj egzemplarnoj nastavi dobijen je usavršen nastavni sistem gdje se umjesto tradicionalnih nastavnih sredstava i izvora znanja primjenjuje tehnologija u nastavi.

Ključne riječi: Interaktivna egzemplarna nastava, primjena IKT u nastavi, PowerPoint.

Abstract

Exemplary or paradigmatic teaching is a modern didactic concept. The name comes from the latin word “egz”. which means “exemplar”, and indicates that the essential has been taken out of the multitude. Only special teaching programs , which are later processed as examples, are being chosen in this type of teaching. A perfect teaching system in which it is possible to use technology in teaching process instead of traditional teaching methods and sources of knowledge has been gained by using ICT in interactive exemplary teaching.

Key words: Interactive exemplary teaching, Using ICT in teaching, PowerPoint.

1. Uvod

Tokom izvođenja nastave Poznavanja prirode javili su se određeni problemi kod realizacije, nedostajale su slike biljaka i životinja koje su se spominjale u udžbeniku. Učenici za mnoge biljke nisu nikad čuli, na primjer – krocanj, vodeni orašak i mnoge druge, pa su slike nepoznatih biljaka pronašli na internetu. Primjena interneta u nastavi je novina, te je bilo potrebno osmisliti čas sa primjenom interneta u nastavi. Tokom rada i proučavanjem literature nastavnika koji su imali slične probleme, nametnulo se jednostavno rješenje problema,a to je  da se IKT primjeni u već postojeće nastavne sisteme, tako je nastala  primjena IKT-a  u interaktivnoj nastavi Prirode i društva.

2. Definisanje pojmova

Egzemplarna ili paradigmatska nastava je savremeni nastavni sistem kojim se nastoji prevazići suprotnost između opširnosti nastavnog programa – sadržaja i savremenog načina izvođenja nastave, što zahtijeva razmjerno više nastavnog vremena. Izraz „egzemplarna nastava“ prvi put je upotrijebio u Njemačkoj Martin Vengenštaj 1952. godine. Pojam egzemplarna potiče od latinskog izraza „exemplum“ što znači: primjer, iz mnoštva uzeto bitno, suštinsko, esencijalno. Ideja o egzemplarnoj nastavi javila se prvo u Americi i Zapadnoj Evropi, gdje se ova didaktička koncepcija najviše teorijski i praktično razrađivala.

U ovakvoj nastavi iz programa se biraju karakteristični nastavni sadržaji, koji se kasnije obrađuju na uzoran način. Ova nastava ima tri glavne etape:

  • nastavnik proučava nastavni program, pronalazi slične sadržaje i dijeli ih na egzemplarne i analogne,
  • zatim, egzemplaran sadržaj obrađuje na uzoran način i
  • učenici samostalno obrađuju analogne sadržaje, radeći po uzoru dobijenom u prethodnoj etapi nastave.

U egzemlarnoj nastavi uspostavlja se direktan odnos između učenika i nastavnika, nastavnih sadržaja i sredstava, što je velika prednost. Bitno je da učenici prilikom obrade egzemplarnog sadržaja pod rukovodstvom nastavnika shvate i stvaralački prerade sadržaj, da egzemplar  prezentira cjelinu, da učenicima omogući aktivno učenje. U interaktivnoj egzemlarnoj nastavi učenici zajednički uče, obrađuju analogni sadržaj, zajedno rade na ciljevima učenja i vrednovanju  zajedničkog rada.

E-Learning ili elektronsko učenje  podrazumjeva učenje podržano informaciono – komunikacionom tehnologijom (IKT). Računar, digitalna televizija, prenosni i džepni računari, mobilni telefoni, digitalne kamere spadaju u IKT uređaje. Tehnologija komunikacija omogućava upotrebu interneta, elektronske pošte, diskusionih grupai sistema za kolaborativno učenje.

Izraz elektronsko učenje koristi se za učenje na daljinu preko internet mreže. Kad se učenje odvija isključivo preko mreže, tada se naziva online učenje, učenje na daljinu. Ako se IKT primjenjuje u nastavi gdje se komunikacija između nastavnika i učenika odvija neposredno, takvo učenje nazivamo fleksibilno (blended) učenje. E – učenje je dinamično, mijenja se i prilagođava novim društvenim situacijama, novim tehnologijama (Andrews, R, 2011:108). „Uvođenjem novih tehnologija u nastavu – pratimo razvoj društva i omogućavamo učenicima da što spremnije izađu na internacionalni nivo obrazovanja,  jer u vremenu koje sledi pravo obrazovanje je samo ono koje je globalno” (Laketa i dr. 2013: 203) .

Interaktina egzemplarna nastava Poznavanja prirode u kojoj se primjenjuje  IKT spada u fleksibilno učenje. U ovakvoj nastavi tehnologija se koristi kao alat za učenje, internet se koristi kao izvor informacija, prezentacije u PowerPoint-u i projekcija na platnu ili elektronskoj tabli zamjenjuje štampani plakat koji su učenici ranije izrađivali na papiru. Primjenom tehnologije u tradicionalnoj nastavi koja ima uporište u pedagoškoj i didaktičkoj teoriji i praksi dobijamo novi koncept e – učenja.

3 .Potreba i primjena IKT na času Poznavanja prirode

Primjena IKT u interaktivnoj egzemplarnoj nastavi pogodna je za organizaciju časa Poznavanje prirode, nastavne teme „Životne zajednice” za 5. razred.  Ovaj uzrast učenika veoma je zainteresovan za biljni i životinjski svijet u svojoj okolini, te na časovima često postavljaju bitna pitanja za nastavni sadržaj vezan za izgled, život i stanište  pojedinih biljaka i životinja. Odgovore ne mogu naći u udžbenicima jer ni jedan ne posjeduje toliki broj slika i opisa. Ovakav problem jednostavno je rješiv uz primjenu IKT-a u nastavi, odnosno, korišćenjem interneta.

Postoji niz problema u nastavi u kojoj se primjenjuje internet kao izvor informacija, ali dobrom pripremom nastavnika za čas moguće ih je premostiti. Jedan od problema je nedostatak obrazovnih stranica za djecu na maternjem jeziku. Većina stranica iz bilo koje oblasti prilagođeni su odraslima, njihovim potrebama i obrazovanju. Djeca se na ovim stranama teško snalaze jer nemaju dovoljno predznanja i razvijen fond riječi.  Nastavnik,  prije nego što učenike uputi da potraže informaciju na internetu, mora pripremiti prije časa stranice za pretraživanje. Ako ne postoje prilagođene strane koje odgovaraju zahtjevima časa, nastavnik može da ih sam kreira i postavi na internet.

Međutim, ako učenici na času postavljaju pitanja vezana za izgled pojedinih biljnih ili životinjskih vrsta, internet se veoma jednostavno koristi u te svrhe. U tom slučaju dovljno je na pretraživanju postaviti opciju da se pretraže slike.

Problem koji se javlja  pri upotrebi interneta kao izvora informacija u pisanju pismenih i seminarskih radova je što učenici bez ozbiljnog čitanja, intuitivno, kopiraju čitave ili dijelove teksta  u svoj rad. Da bi se ovakve situacije izbjegle potrebno je postaviti zadatke i pitanja tako da učenici ne mogu koristiti opciju copy/paste. Pitanja vezana za lekciju moraju biti konkretna i jasna, odnosno da se na osnovu odgovora učenika može zaključiti da učenik razumije pročitani tekst. Ako su u pitanju viši razredi potrebno je učenicima dati zadatke koji podstiču i razvijaju kritičko mišljenje.

Od vrste zadatka i afiniteta učenika zvisi koje će programske aplikacije učenici koristiti za izradu svojih zadataka. Ako je upitanju izvještaj, opis i sl. koristiće Word; za izvještavanje i prezentacije PowePoint; ako imaju zadatak da kombinuju sliku, film i zvuk koristiće Movi Maker. Ponekad je dobro osmisliti zadatke tako da učenik može po svojim interesovanjima da izabere program koji mu odgovara.

 

4. Primjena IKT u interaktivnoj egzemplarnoj nastavi Poznavanja prirode; Nastavna jedinica : „Vrste voća

Svakom nastavnom času prethodi priprema. Nastavnik kad ustanovi ciljeve časa, bira pristup nastavne metode, oblike rada kako će učenicima prenijeti najbolje znanje. Dio nastavne jedinice „Voćnjak i vinograd“ sadrži temu  „Vrste voća“ pogodnu je za egzemplarnu obradu, jer na osnovu primjera obrade jedne voćke mogu se obraditi sve ostale voćke (Tabela1).

JABUKA
PITANJA ODGOVORI
Gdje raste ova biljka?

Na čemu raste plod?

Opiši plod?

 

Koje ljekovite i hranjive sastojke sadrži?

 

Kako se koristi u ishrani?

 

Kontinentalna je biljka, raste u našim krajevima.

Plod jabuke raste na drvetu.

Plod jabuke je sočan. U sredini ima 5 komorica. U komoricama su sjemenke. Najpoznatije sorte jabuka kod nas su: jonatan, delišes i ajdered.

Sadrži vitamine, minerale, šećer, kiseline, pa čak i masnoće.

Veoma je ukusna, može se jesti svježa, može se konzervisati, sušiti, kuhati ili peći. Od jabuke se pravi jabukovo sirće.

1. Tabela: Primjer obrade egzemplarnog sadržaja

Na osnovu egzemplarnog sadržaja učenici treba da obrade analogni sadržaj. U literaturi uglavnom se spominje sedam vrsta voća, zato je pogodno odjeljenje podijeliti u sedam grupa. Svaka grupa treba da obradi jednu vrstu voća, a svaki učenik unutar grupe treba da obradi jednu voćku iz date vrste (Tabela 2). Na kraju časa dobiće se zajednički rad učenika odjeljenja.

VRSTA VOĆA

( grupa)

PREDSTAVNICI VRSTE

(zadaci za članove grupe)

Jabučasto voće Kruška, dunja, mušmula
Koštuničavo voće Šiljiva, marelica, breskva, višnja i trešnja
Jagodičasto voće Jagode, kupine, maline i dud
Bobičasto voće Grožđe, ribizla, borovnica i brusnica
Jezgrovito voće Orah, lješnik, kesten i badem.
Agrumi Limun, mandarina, narandža i kivi
Tropsko voće Ananas, banana, kokosov orah i avokado

2. Tabela: Podjela zadataka po grupama i članovima unutar grupe na osnovu vrste voća

Učenici na osnovu detaljnih pitanja koje su dobili treba da obrade ostale voćke iz date vrste, a to je najjednostavnije uraditi pomoću interneta. Ako učenicima dajemo internet kao izvor informacija potrebno je odrediti internet adrese na kojima će pronaći odgovore na zadana pitanja.  Za obradu date nastavne jedinice pogodna je stranica „Kulinarka“, koja je namijenjena domaćicama i napisana jednostavnim jezikom (Slika 1).

1. Slika: Ponuđene strane na internetu

2. Slika: Prikaz kako treba izgledati prezentacija

Nakon izbora pristupa i oblika rada, potrebno je sagledati koje će učenici metode rada koristiti u rješavanju zadatka. Pošto učenici u radu koriste računar i pristup internetu, a nakon samostalnog rada grupâ slijedi prezentacija učeničkih radova. Jedno od najboljih rješenja je da učenici svoje zadatke urade u PowerPoint-u, odnosno da urade PPT prezentacije. Ovaj program predviđen je za pravljenje slajdova koji prate izlaganje. Slajdovi se mogu urediti po potrebi predavanja jer na njima se mogu prikazivati tekstovi, slike, šeme, tabele itd. PowerPoint je jednostavan za korišćenje i djeca se lako snalaze u njemu. Učenicima je poterebno dati opšte uptstvo kako njihova prezentacija treba da izgleda ako se želi postići ujednačenost prezentacije odjeljenja (Slika 2). Takođe, nastavnik svoja predavanja za obradu gradiva, analizu i generalizaciju činjenica može pripremiti u PowerPoint-u.

Na kraju časa slijedi petominutna provjera koja se može vršiti pomoću elektronskog testa. Na internetu se može pronaći više besplatnih programskih alatki pomoću kojih se jednostavno kreiraju elektronski testovi. Nastavnik, ali i učenici, po završetku testa odmah imaju uvid u postignute rezultate. Većina elektronskih testova su programirani tako da se kompjuterski vrši kvantitativna i kvalitativna analiza naučenog gradiva. Elektronski testovi su ekonomični, jer štede vrijeme i nema materijalnih troškova kod izvođenja testa.

5. Zaključak

Samo korištenje IKT-a u nastavi ne poboljšava učenje, niti povećava motivaciju. Poboljšanje nastave i učenja postiže se integracijom IKT-a u nastavnu praksu poštujući potrebe i interesovanja učenika. Potrebno je omogućiti  učenicima da razvijaju svoje istraživačke i prezentacijske vještine na temelju ličnih interesa koristeći informacije sa interneta. Zatim, potrebno je  osmišljavati projekte koji će omogućiti saradnju među učenicima, omogućiti im da uporede svoje rezultate istraživanja. Dobrom organizacijom nastave i podizanjem motivacije među učenicima projekat se može nastaviti i izvan učionice. Osmišljenom nastavom s primjenom IKT-a u nastavi učenici stiču vještine potrebne za 21. vijek.

6. Literatura

  1. Ally, (2005). Osnove obrazovne teorije online učenja, Dostupno na: http://edupoint.carnet.hr/casopis/38/clanci/3, Preuzeto: 5.8. 2012.godine.
  2. Andrews, R. (2011). Does e-learning require a new theory of learning? Some initial thoughts, Journal for Educational Research Online, Volume 3, No. 1, 104–121, Waxmann
  3. How do technology and pedagogy mix? [Internet] Dostupno na: http://www.pil-network.com/PD/Course/msc_0003 Preuzeto: 16.9.2013. godine
  4. Laketa, S., Drakulić, D., Đurović, Lj., Likić, S. (2013). Razvoj elektornskih udžbenika u nastavi matematike, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, 203 – 207.
  5. Ступар, С. (2013). Примјена ИКТ у интерактивној егземпларној настави; Воће, Microsoft partners in Learning, Dostupno na: http://www.pil-network.com/Resources/LearningActivities/Details/51c25ccc-a898-4efa-be96-4616420fd919  Preuzeto: 2. 10. 2013. godine.
  6. Сузић, Н. и сарадници (1999). Интерактивно учење, Филозофски факултет Бања Лука.

Leave a Reply