Aleksandar Crnovčić, Lanako d.o.o.

Sa cilјem unapređenja kvaliteta obrazovanja, ove godine je organizovan drugi po redu događaj posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u sistemu obrazovanja. Konferencija i sajam “Nove tehnologije u obrazovanju” održani su u Belekspocentru i prostorijama hotela Holiday Inn u Beogradu 27. i 28. februara 2015.

Teme sajma i konferencije su obuhvatale:

  • primjere dobre prakse u upotrebi IKT u osnovnim i srednjim školama
  • primjere dobre prakse u upotrebi IKT u visokom obrazovanju
  • inkluzivno obrazovanje uz podršku IKT

Učešće u događaju bilo je besplatno. Program je realizovan u više sala,  a u okviru bogatog sajamskog programa svoja rješenja je predstavilo više od 40 kompanija, izdavačkih kuća i obrazovnih institucija iz Srbije i regiona, kao i Velike Britanije.

LANAKO tim, podržan od strane Intel kompanije i saradnika, predstavio je projekte „Dositej“ i „EduIS“ kao primjere najbolјe prakse upotrebe informacionih tehnologija u obrazovanju u Republici Srpskoj.

Iako se ovaj događaj organizuje tek drugi put, odlična organizacija, veliki broj izlagača, zanimlјiva predavanja u konferencijskom dijelu i veoma velika posjećenost i zainteresovanost srbijanske i beogradske javnosti, ostavili su utisak da se radi o manifestaciji sa znatno dužom tradicijom.

Dio atmosfere sa sajma

Zajednički sajamski štand kompanija LANAKO i Intel, tokom oba dana sajma imao je veliki broj zainteresovanih posjetilaca različitih strukovnih profila iz različitih obrazovnih branši, tako da smo jedva stizali pružiti tražene informacije svakome od njih.  Članovima LANAKO kolektiva, na sajmu su se pridružili nastavnici Radmila Dakić (magistar razredne nastave u OŠ „Sveti Sava“, Doboj) i Želјko Stanojević (nastavnik fizike i matematike u OŠ „P.P. Nјegoš“, Teslić), bez čije pomoći ne bismo uspjeli adekvatno predstaviti projekat „Dositej“ svim zainteresovanim posjetiocima.

Dio štanda smo uredili za demonstraciju rada elektronske učionice kroz prikaz praktičnih  primjera upotrebe računara u nastavi.

Demonstracija rada eUčionice 

Tokom prvog dana sajma, kolega Ivan Kovačević, direktor Lanaco Beograd, predstavio je Lanaco obrazovna poslovna rješenja i zajedno sa ostalim članovima tima odgovarao na pitanja o implementaciji elektronskog dnevnika u školama u Republici Srpskoj.

Ivan Kovačević, Lanaco projekti u obrazovanju

Drugi dan sajma prezentaciju realizacije projekta „Dositej – eUčenje po modelu 1:1“ održala je Sanja Sablјić, menadžer sektora IT rješenja i edukacija u kompaniji LANACO.  Neposredno nakon prezentacije projekta, naš štand je ponovo imao veliki broj zainteresovanih posjetilaca – nastavnici, direktori, univerzitetski profesori, vlasnici privatnih škola, veliki broj novinarskih ekipa i mnogi drugi posjetioci su tražili dodatne informacije o projektu i pokazivali vidno oduševlјenje cijelom koncepcijom i obimom projektnih aktivnosti.

Sanja Sablјić, predstavlјanje projekta Dositej

Sve u svemu, ovaj događaj je bio jedno nesvakidašnje iskustvo za sve članove našeg tima, gdje smo još jedom pokazali da Republika Srpska prednjači u regionu u upotrebi informacionih tehnologija u nastavnom procesu.

Više informacija o programu konferencije, izlagačima, partnerima, te video materijale i prezentacije možete pronaći na stranici

http://www.britishcouncil.rs/new-technologies

Leave a Reply