Skip to main content

O “Dositeju”

By 19. April, 2017dositej

Projekat “Dositej – eUčenje po modelu 1:1 u osnovnim školama u Republici Srpskoj” je projekat koji za cilj ima promovisanje interaktivnog učenja pomoću informaciono-komunikacionih tehnologija.

“Dositej” predviđa opremanje računarima svih osnovnih škola u Republici Srpskoj, kao i nabavku laptop računara za nastavnike, te u zavisnosti od specifičnosti škola, nabavku servera, mrežne i komunikacione opreme. Tokom prve faze realizacije projekta u 2012. godini opremljeno je 65 osnovnih škola u Republici Srpskoj. Škole su dobile opremu i računare za korištenje u nastavi i laptope za nastavnike. Opremljeno je 408 e-učionica, odnosno isporučeno je 10.200 računara za učenike. Nakon isporuke organizovana je obuka za nastavnike za korištenje ove opreme u nastavi. Dio projekta Dositej je i platforma za saradnju i usavršavanje nastavnika bazirana na Intel Teach Advanced Online (ITAO) programu: http://itao.eobrazovanje.com

Uvođenjem tehnologije u nastavu postiže se kod učenika veća zainteresovanost i motivacija, što predstavlja ključne faktore za učenje.

Leave a Reply