Microsoft mreža za nastavnike

By 31. March, 2017 Broj 3

Anida Jusufović, Microsoft BiH d.o.o.

KAKO PRIHVATITI PROMJENE

Bilo da je riječ o promjeni strategije škole ili o uvođenju novih tehnologija u učionice – promjene su od vitalnog značaja za postizanje uspjeha. Ali, uvijek se postavlja sasvim opravdano pitanje kako te izmjene utiču na učenike i nastavnike.
Dajemo vam primjer nastavnika koji je želio da uvede laptope u sve učionice, za sve učenike svoje škole:
“Prepoznao sam potencijal koji tehnologija ima da podrži efektivno učenje, ali je to ipak bio izazov za neke od mojih nastavnika. To je podiglo i cijelu diskusiju o sigurnosti, eventualnoj zloupotrebi od strane učenika, kao i pometnju koja može nastati. Međutim, istrajnost, dodatne obuke, dobra podrška i novi procesi su pomogli našoj školi kroz ovu tranziciju.“

Njegova škola je prihvatila promjene, te i dalje nastoji pronadi kreativne načine da postigne cilj – kreirana je kultura inovacija u cijeloj školi implementacijom procesa koji pomažu u upravljanju promjenama.
Microsoft takođe želi pomodi nastavnicima, školama, učenicima i roditeljima na njihovom putu ka prihvadanju promjena, sve kako bi se učenici pripremili na izazove koje donosi bududnost, te bili u stanju da ovladaju vještinama potrebnim u 21. stoljeću:

– saradnja – nadograđivanje znanja
– samoregulativa
– rješavanje realnih problema i inovacija
– korištenje informacionih i komunikacionih tehnologija u učenju
– sposobnost komunikacije

Na Microsoft mreži za nastavnike (Microsoft Educator Network – MSEN) (http://www.mseducatornetwork.com/) raspoloživi su besplatni resursi, koji su u periodu od juna do avgusta 2014. predstavljeni i na Facebook stranici „Intel – Classmate PC Teachers – Bosnia and Herzegovina“.

– Promocija MSEN sa ciljem upoznavanja nastavnika sa dostupnim resursima i koracima za učlanjenje u mrežu.
– Promocija MS aplikacija za obrazovanje od strane samih članova Facebook grupe, npr. Mathigician aplikacija, ali i mnoge druge.
– MSEN profesionalno usavršavanje, odnosno profesionalni, besplatni online kursevi koji na veoma jednostavan način osposobljavaju nastavnike da koriste Windows u učionici (Windows in the Classroom), kao i generalna upotreba tehnologije u učenju i podučavanju (Teaching with Technology), te dodatni kursevi:

Pronađite besplatan softver za nastavnike i škole, ali i mnoge druge zanimljive resurse na MSEN stranici:

http://www.mseducatornetwork.com/

Linkovi pomenuti u tekstu:
Upravljanje promjenama
http://www.pil-network.com/HotTopics/changemanagement
Microsoft stranica za edukaciju
http://www.microsoft.com/education/ww/Pages/index.aspx
Facebook grupa za razmjenu informacija nastavnika u BiH „Intel – Classmate PC Teachers – Bosnia and Herzegovina“
https://www.facebook.com/groups/470603913029889/
Microsoft Educator Network – MSEN
http://www.mseducatornetwork.com/

Leave a Reply