Šta je forum inovativnih nastavnika?

Forum inovativnih učitelja i nastavnika odnosno Partners in Learning Forum (PiL F) je međunarodno okupljanje nastavnika koji se ističu INOVATIVNIM PRIMJERIMA UPOTREBE informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u nastavi.
Forumi inovativnih nastavnika održavaju se od 2004. godine u okviru globalnog Microsoft programa “Partners in Learning” na nivou pojedinih kontinenata ili geografskih područja te na globalnom nivou .
Forumi su prilika istaknutim predstavnicima obrazovnih zajednica zemalja sudionica za predstavljanje svojih projekata i primjera inovativnog korištenja informacijskih tehnologija u nastavi, za upoznavanje sa postignućima svojih kolega iz drugih zemalja te za međusobno druženje, upoznavanje i razmjenu iskustava.
Do sada su u Evropi održani u Londonu (2004. godine), Stockholmu (2005 godine), Talinu (2006. godine), Parizu (2007. godine), Zagrebu (2008. godine), Beču (2009. godine), Berlinu (2010. god.) i Moskvi (2011 god.). Naredni Forum će se održati u martu 2014. godine u Španiji.
Iako su se do 2013. godine ovi forumi održavali na lokalnom, Evropskom i svjetskom nivou, od 2014. godine isti će biti centralizirani i održavat će se samo na globalnom (World Wide) nivou. To, međutim, i dalje omogućavama nastavnicima iz svih zemalja da se prijave na ovu reprezentativnu manifestaciju.
Da bi se prijavili, svi zainteresovani se trebaju učlaniti u mrežu nastavnika na: www.pil-network.com
Na navedenom sajtu se nalaze sve potrebne informacije i konkursi, kako bi nastavnici u svakom momentu mogli znati kada je šta planirano i koji su kriteriji.
Do sada su nastavnici iz svih krajeva BiH ostvarili veoma zapažene rezultate, kako na lokalnom, tako i na višim nivoima. Od 2009. god. do 2012. god. prosječan broj prijavljenih nastavnika za BiH iznosio je oko 70. Od svih prijavljenih, birani su finalisti, koji su imali priliku da svoje radove predstave članovima žirija na centralnoj manifestaciji, koja se održavala u različitim gradovima u BiH, a zadnja je održana u Tesliću u sklopu MS Network konferencije u aprilu 2012.god.
U 2013. god. je za globalni forum prijavljeno 8 radova iz BiH, od kojih će jedan biti odabran za navedenu manifestaciju. Odabir će vršiti članovi žirija iz cijelog svijeta, a već prve preliminarne rezultate očekujemo u novembru 2013. godine.

Ko se može prijaviti forum?

Na forum se mogu prijaviti učitelji, nastavnici i stručni saradnici u odgojno obrazovnim ustanovama u BiH koji u svojim obrazovnim aktivnostima primjenjuju IKT.

Pri tome je izrazito bitno naglasiti da prijavljeni radovi trebaju jasno pokazivati inovativnu upotrebu date tehnologije u provedbi i pripremi nastave. Tehnologija sama po sebi ne treba da bude cilj prikazanoga rada, već sredstvo koje je korišteno na inovativan način da se postigne dati obrazovni cilj.
To znači da svaki prijavljeni projekat treba da na jasan način pokaže kako je to upotreba neke tehnologije doprinijela da se poboljša nastavna jedinica ili čas ili neka druga nastavna cjelina kao i da se pokaže zbog čega su učenici bolje, brže ili lakše stekli određeno znanje. U idealnom slučaju prijavljeni projekat sadrži i poređenje kako je uspjeh učenika u datoj nastavnoj cjelini izgledao bez upotrebe tehnologije a kako isti izgleda kada se koristi tehnologija.

Predloženi/prijavljeni projekti trebaju:

  • Proizilaziti iz nastavnog plana i programa za osnovne ili srednje škole bez obzira za koji predmet su rađeni biti barem jednom izvedeni ili korišteni u nastavi ili drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, što znači da ovi projekti ne smiju biti razvijeni samo i isključivo radi prijave na PILF.
  • Predstavljati inovaciju u nastavi koja pokazuje određeno poboljšanje u odnosu na nastavu bez tehnologije

U obzir dolazi: obrada sadržaja za jedan ili više nastavnih predmeta vezanih za isti razred, nastavne jedinice (moduli), vježbe, pokusi, simulacije, dijelovi nastavnih predmeta, istraživačke aktivnosti, aktivnosti namijenjene savladavanju vještina.

Prijavljeni projekti ne smiju biti:

  • Prijavljeni na nekom od prethodnih IKT takmičenja u BiH i/ili inostranstvu
  • Prethodno objavljeni na multimedijalnom CD/DVD mediju

KORIŠTENI SOFTVER/TEHNOLOGIJA
Na forumu se prihvataju radovi koji su napravljeni sa:

  • softverskim alatima koje je nadležno ministarstvo nauke/prosvjete i kulture distribuiralo osnovnim i srednjim školama u okviru eventualnih programa softverskog opremanja škola,
  • Microsoft alatima koji nisu obuhvaćeni distribucijom softvera iz prethodne tačke, a koji su besplatni ili ih takmičar ima licencirane na svom računaru (npr. Windows Live Essentials, Photostory, Photo Synth, Kodu, Auto Collage, World Wide Telescope i drugi),
  • drugim softverskim alatima koji su besplatni i široko rasprostranjeni u školama i drugim obrazovnim ustanovama (npr. Hot Potatoes, GeoGebra, Geometer’s Sketchpad, Terrapin Logo i drugi).

Leave a Reply