Skip to main content

Učitelјski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolјu, Fakultetom za obrazovne nauke, psihologiju i društvene nauke Univerziteta „Aurel Vlajku“ u Aradu, Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Mariboru i Univerzitetom za obrazovanje nastavnika u Bjenu organizovao je  međunarodni naučni skup koji je bio  održan 20. novembra 2015. godine.

Tematski okvir skupa je Didaktičko-metodički pristupi i strategije – podrška učenju i razvoju dece (Didactic and methodological approaches and strategies  — support to children’s  learning and development). Nakon svečanog otvaranja i plenarnih izlaganja prof. Dr. Francesca Arcidiacona, University of Teacher Education BEJUNE, Biel/Bienne (Switzerland) Multilingual teaching and learning: The implementation of a pedagogical design based on the narrative format model / Multilingvalno učenje i poučavanje: Implementacija pedagoškog projekta koji se zasniva na modelu osmišlјene forme naracije;  prof. dr Velјka Brborića, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu koji je izlagao na temu Pravopis srpskog jezika u razrednoj nastavi i  prof. dr Bilјane Trebješanin, Učitelјski fakultet, Univerzitet u Beogradu  koja je dala osvrt na temu Didaktičko-metodička podrška učenju i razvoju u udžbenicima za mlađi osnovnoškolski uzrast, usledio je rad po sekcijama. U ovom radu je dominirala razmena iskustava iz teorije i prakse. Ono što je posebno bitno jeste da je tema Digitalne tehnologije koje podržavaju učenje i razvoj dece  jedna od tema kojoj je posvećena posebna pažnja, a ta pažnja je uslovlјena i sve većom potrebom za korišćenjem tehnologije u nastavi.

Leave a Reply