Skip to main content

Kreativna nastava uz korišćenje savremene informacione tehnologije

By 29. March, 2017Broj 1

Danijela Mekić
OŠ „Vuk Karadžić”, Vlasenica

Opis rada „eLab“

Kao što kaže samo ime rada osećali smo se pomalo kao naučnici i pokušali smo da jednu nastavnu jedinicu obradimo na više načina pomoću programa  Mythware eUčionica. Pošto i same još uvek učimo i otkrivamo mogućnosti ovog načina predavanja i učenja, bilo je lako previše se uneti i preterati. Zato smo se odlučile za samo nekoliko mogućnosti uz koje smo obradile nastavnu jedinicu „ConditionalSentences – Type 1“. Ova nastavna jedinica radi se u osmom razredu i u pitanju su časovi obrade i vežbanja (Slika 1).

Slika 1. „ConditionalSentences – Type 1“

Osnova za čas je početna prezentacija u kojoj se objašnjava formiranje i upotreba ovih vrsta rečenica uz primere. Ali ova prezentacija se ne završava jednostavnim prenošenjem ekrana nastavnika na ekrane učenika. Nakon završene prezentacije nastavnik učenicima daje zadatak za rad u parovima. Rad u paru opušta učenike, slabiji tada nauče od boljih ili se bar zainteresuju za rad. Njihov zadatak je da odgovore na tri pitanja:

  1. Nabrojte bar tri upotrebe uslovnih rečenica;
  2. Dajte primer uslovne rečenice sa modalnim glagolom;
  3. Napišite jedno pitanje koristeći uslovne rečenice.

Učenici rade u WORD-u i po završetku rad šalju nastavniku na preuzimanje. Radovi se ne ocenjuju, ali nastavnik motiviše učenike tako što oni koji prvi pošalju tačne odgovore dobijaju simboličnu nagradu (biranje mesta za sedenje na času u narednih mesec dana i sl.). Ovi radovi su odličan pokazatelj kako su učenici usvojili nastavnu jedinicu.

Pošto nekada ostane par minuta koje treba ispuniti do kraja časa u različitim odeljenjima koristile smo različite mogućnosti. Od CD-ROM-a koji prati udžbenik „More!3“(i prepun je zanimljivih vežbica u kojima se vežbaju sve veštine- čitanje, pisanje, govor i slušanje) do korišćenja kratkih video zapisa u kojima učenici uz popularne pesme i poeme vežbaju izgovor i razumevanje.

Što se tiče prezentacija vezanih za upotrebu jezika i učenje novih reči ovaj način predavanja omogućava da učenici svojom brzinom usvajaju nova znanja, jer nastavnik pravi pauze i razgovara sa učenicima oko nejasnih pojmova i zadataka.

Hvala,
Članovi ekipe „eTeam“

Leave a Reply