Skip to main content

ITAO platforma

By 20. March, 2017April 10th, 2017dositej

Platforma je zasnovana na Intel Teach Advanced Online platformi koja je nadogradnja Moodle 2.x platforme za učenje.

Izazov

ITAO platforma je projekat firme LANACO d. o. o. u saradnji sa korporacijom Intel. Kreiran je osnovu na potrebe da profesori i nastavnici mogu da objave materijale za učenje u osnovnim i srednjim školama, a koji su vezani za predmete u nastavnim planovima u Republici Srpskoj.

Rješenje

Platforma je zasnovana na Intel Teach Advanced Online platformi koja je nadogradnja Moodle 2.x platforme za učenje kompanije Intel. Urađena je lokalizacija na latinicu i ćirilicu. Administracija i dodavanje novog sadržaja omogućeno je putem veb interfejsa.

Prednosti

Omogućava učenicima da što prije dođu do podataka i materijala za učenje, u bilo kom trenutku i bilo gdje da se nalaze. Međusobnu komunikaciju i kolaboraciju nastavnika. Sertifikaciju nastavnika za određene oblasti. Samo odgovorni nastavnici kreiraju i objavljuju sadržaj, a bilo koji učenik može da ih pregleda i uči.

Tehnologije

MySQL 5.0.7

PHP 5.3.5

Intel Teach Advanced Online baziran na Moodle 2.2 platformi

Klijenti

Ministarstvo prosvjete i kulture

Leave a Reply