Iskustva iz primene e-učenja u nastavnom procesu

By 29. March, 2017 Broj 1

Čas muzičke kulture u elektronskoj učionici

Aida Gutić
OŠ „Sveti Sava“,  Zvornik

NASTAVNA PRIPREMA ZA ČAS MUZIČKE KULTURE

 

                                                             „Mythware eionica“

 

Škola

 

OŠ „Sveti Sava“,  Zvornik
Učiteljica Aida Gutić
Razred i odjeljenje III-1
Nastavna tema Slušanje, pjevanje
Nastavna jedinica Muzika iz crtanog filma „Tri praseta“
Tip časa Obrada
Oblik rada

 

a) frontalni

b) individualni

Nastavne metode

 

 

a) metoda usmenog izražavanja;

b) metoda pismenog izražavanja;

v) metoda razgovora;

g) metoda dramatizacije;

d) metoda rada ne tekstu.

Nastavna sredstva

 

a) audio-vizuelna nastavna sredstva (laptopi u okviru programa „Mythware eUčionica“);

b) metalofon;

Zadaci

 

Osposobljavanje učenika da:

-doživi slušanu muziku i pjeva pjesmu po sluhu;

-prepozna njen naziv;

-odredi njen tempo, karakter, dinamiku i sredstva izvođenja;

-da se individualno muzički izrazi;

-da razvija muzičko mišljenje;

-da emocionalno doživi muzičko djelo…

                                                                             T O K      Č A S A

 

1. aktivnost (5 min.)

 

– Izvođenje vježbica pravilnog disanja

( Ispružimo ruke naprijed u visini ramena uz dubok udisaj na nos, a zatim ruke vraćamo nazad uz izdisaj na usta). Vježbu ponoviti tri puta;

– Raspjevavanje: Pjevanje obrađenih pjesmica solomizacijom:

a) „ Ko pre do mene“( MI-RE-MI-MI-RE-MI-MI-MI-FA-FA-MI-MI-RE);

b) „ Mi idemo preko polja“(MI-FA-MI-RE-MI-RE-RE-RE-MI-RE-RE-RE-MI-FA-MI-RE-MI-RE-RE-RE) i

v)  „Resavo,vodo hladna“( RE-FA-MI-FA-MI-RE-RE-MI-FA-MI-RE-RE);

– Učenici po slobodnom izboru individualno izvode  na školskom metalofonu jednu od pjesmica.

2. aktivnost (5 min.)

 

– Učenicima na laptope proslijediti sliku „Tri praseta“ (prilog, slika br.1).

–  Razgovor o prikazanoj slici:

(Šta vidimo na slici? Iz kog crtanog filma je ova slika? Ko su likovi crtanog filma „Tri praseta“? Ko je gledao ovaj crtani film, o čemu se radi? Sjeća li se neko rečenice koju je vuk izgovarao kada bi se našao pred jednom od kuća? „Kad dunem i vatru sunem, srušiću ti kuću“. Koji prasić je po vama bio najpametniji? Zašto? Prasići u igri često pjevaju neke zanimljive stihove, sjeća li se neko kako oni glase? „Ko se boji vuka još, tri za groš, tri za groš. Vuka se ne bojim ja trala, lala,la…“)

-Najava cilja časa.

3. aktivnost (15 min.)

 

– Prvo slušanje u cijelosti ;

(Emocionalna pauza, individualni doživljaj)

– Učenicima na laptope proslijediti tekst pjesme „Ko se boji vuka još“, (prilog, slika br. 2).

– Čitanje teksta (prozivati učenike za individualno raščitavanje teksta po strofama);

– Analiza nepoznatih riječi: groš (stari austrijski novac, slama (osušena stabljika pšenice)…;

– Učenicima u dijelovima puštati muzičko djelo uz postepeno usvajanje teksta, melodije, ritma, te uočavanje i prepoznavanje tempa, dinamike i karaktera…;

4. aktivnost (15 min.) – Individualni rad učenika na laptopu; Pomoću testa i programa „Mythware eUčionica“  analizirati pjesmu „Ko se boji vuka još“ (prilog, slika br. 3).

Dok učenici analiziraju pjesmu i odgovaraju na postavljena pitanja u pozadini puštati muzičko djelo.

– Čitanje odgovora, eventualne korekcije, usmena analiza…

5. aktivnost (5 min.)  

– Odjeljenjsko izvođenje pjesme uz dramatizaciju.

 

Napomena: Slika iz crtanog filma „Tri praseta“,  tekst sa stihovima i likovnim ilustracijama, nalaze se u prilogu.

Leave a Reply