Skip to main content

“Intel Teach” obuka

By 20. March, 2017April 10th, 2017dositej

Od 26. do 28.06.2013, u O.Š. Dositej Obradović, u Banjoj Luci, održana je obuka “Intel Teach” za 30 nastavnika-instruktora koja je osmišljena tako da poveća IKT kompetencije nastavnika u osnovnim školama kroz razvoj njihovih aktivnosti u učionici i van nje, kao i projektno bazirane aktivnosti.

Nastavnici su naučeni da identifikuju oblasti u kojima mogu koristiti MS Office i druge aplikacije u nastavnom planu i programu, kao i za ostvarenje ciljeva učenja. Pored toga, nastavnici su imali priliku da kroz praktične vježbe steknu iskustvo i ostvare unapređenje aktivnosti u procesu učenja.

Tokom obuke kreirana je i Facebook grupa za povezivanje i dalju saradnju nastavnika:

https://www.facebook.com/groups/470603913029889/

Leave a Reply