Intel education resursi

By 31. March, 2017 Broj 3

Sanja Sabljić, LANACO d.o.o.

 

WEB SAJT ZA PODRŠKU UČENJU I PODUČAVANJU 21. VIJEKA

Intel® Education program nudi besplatne resurse za profesionalni razvoj nastavnika i onlajn alate koji mogu pomodi u boljem motivisanju učenika uz odgovarjudu i efikasnu primjenu tehnologije u učionici.

www.intel.com/teachers

Na ovoj stranici možete pronadi alate pomodu kojih možete kreirati aktivno okruženja za učenje, u kom se učenici mogu uključivati u diskusije, analizirati informacije, provoditi istraživanja i rješavati probleme.

Takođe, pronadi dete i razna nastavna sredstva, uključujudi nastavne planove, strategije procjena, kao i razne projektne ideje koje se mogu ostvariti uz pomod tehnologije.
Izdavajamo neke resurse:

INTEL® TEACH ELEMENTS

Istražite koncepte učenja 21. vijeka za vaše učionice sa besplatnim, on-demand onlajn kursevima za profesionalni razvoj. Izaberite neki od kurseva koji vam pomažu kako primijeniti mobilno učenje, kako učiniti zanimljivijim časove biologije ili hemije i sl.

VISUAL RANKING TOOL
Alat za vizualno rangiranje

Ovaj alat podržava aktivnosti u učionici kad je potrebno da učenici organizuju svoje ideje i prijedloge, diskutuju o razlikama i postignu dogovor.

Ovaj alat predstavlja pomod učenicima da razumiju uzročno-posljedične veze složenih sistema. Uz njegovu pomod mogu da stvaraju vizualne mape za organizovanje svojih ideja i izgradnju vještina kolaborativnih obrazloženja.

SHOWING EVIDENCE TOOL
Alat za analizu i evaluaciju informacija

Ovaj alat pomaže učenicima da nauče kako da konstruišu razumljive argumente i dokažu svoju tvrdnju uz validne dokaze. Alat obebjeđuje platformu za kreiranje tvrdnji, identifikovanje dokaza, ocjenu kvalitete dokaza, objašnjenje kako dokaz podržava ili ne podržava tvrdnju i postizanje zaključaka baziranih na dokazima.

INTEL® ENGAGE ZAJEDNICA NASTAVNIKA

Preko stranice http://engage.intel.com možete pristupiti mreži nastavnika koji razmjenjuju svoja iskustva iz učionice, pronadi nove ideje, smjernice, obuke i ostale resurse značajne za vas.

Leave a Reply