Godišnja eTwinning konferencija u Sarajevu

By 3. April, 2017 Broj 8

Danka Kezunović

Vrijeme u kome živimo je toliko revolucionarno  da su nam potrebne nove i drugačije vještine,  koje nazivamo vještine 21. vijeka. Savremeni metodičari se slažu da učenik 21. vijeka ne može ostvariti uspjeh bez sljedećih vještina: komunikacija – na maternjem i stranom jeziku, matematička pismenost i osnovna znanja iz nauke i tehnologije, digitalne kompetencije, građanske i socijalne vještine, poduzetništvo, te kulturna osviještenost i izražavanje. Za nas, nastavnike, je izuzetno važno ići u korak s vremenom, te tako odgajati učenike koji će biti spremni odgovoriti izazovima današnjice. O izazovima nastavničkog poziva, te načinima kako da se ti izazovi premoste, bilo je govora na godišnjoj eTwinning konferenciji u Sarajevu, koja je održana 06.10.2016. godine.

eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u obrazovanju širom Evrope, sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i provode projekte, razmjenjuju ideje, povezuju učenike i obogaćuju nastavu. Ovaj portal promoviše saradnju škola u Evropi putem upotrebe IKT, pružajući pri tome pomoć, podršku i gotove alate. Bosna i Hercegovina je početkom 2015. godine postala učesnica programa eTwinning, koji je dio Erazmus+ programa Evropske Komisije. U julu iste godine  je preveden na BHS jezike. Centralna služba za podršku nalazi se u organizaciji European Schoolnet – mreži koja povezuje 30 evropskih ministarstava obrazovanja sa ciljem podsticanja inovacija u školama. eTwinning je još jedna od prilika za profesionalni razvoj i napredovanje, šansa da nađete kolege istih interesovanja, razmjenjujete ideje i savjete, postanete član grupa sa specifičnim znanjem, podstaknete interesovanje učenika. Kao takav, eTwinning portal je prava riznica projekata gdje učenici razvijaju kompetencije savremenog čovjeka.

Sarajevska eTwinning konferencija bila je regionalnog karaktera.  Na konferenciji je učestvovalo oko 80 izabranih nastavnika – eTwinnera, direktora i predstavnika institucija BiH. Konferencija je organizovana u obliku panel diskusija i radionica na kojima su voditelji bili ambasadori eTwinninga u BiH i regionu. Regionalne predstavnice, ambasadorice eTwinninga iz Hrvatske, Suzana Delić, i Srbije, Bojana Manić, su u svojim prezentacijama podijelile iskustva iz svojih država, Razvoj kompetencija i integracija eTwinninga u nastavni proces . Zatim je Jasmina Mehmedagić, jedna od prvih i najiskusnijih eTwinnera iz Bosne i Hercegovine, predstavila svoje projekte nagrađene državnim oznakama kvalitete. Na radionicama su ambasadori eTwinninga BiH, iz tri nivoa obrazovanja: predškolskog, osnovnog i srednjeg, realizovali sljedeće teme: Projektno djelovanje u eTwinningu- Edita Vuković- Antolović i Sabina Piknjač, Web alati i sigurnost na internetu- Danka Kezunović i Benjamin Topalčević i Kreiranje i realizacija projektnih aktivnosti i njihova implementacija u nastavnom procesu- Ivona Sušac i Alma Đedović. Na kraju Konferencije su predstavljeni rezultati grupnog rada i zaključci za daljnje unapređenje eTwinning zajednice u BiH.

Leave a Reply