Danijela Mekić, prof. engleskog jezika

OŠ Vuk Karadžić, Vlasenica

Prelazak na kompjuterizovanu nastavu znači  da će olovke i sveske uskoro biti zamenjene tastaturama i tabletima. Nastavnici neće više koristiti crvenu hemijsku za ispravljanje testova, to će raditi informatički programi.

Kao i uvek pri usvajanju novosti bilo kakve vrste i na početku korištenja projekta „Dositej“ mnogi nastavnici su imali rezerve i nevericu da li će se time poboljšati način nastave. Ipak, i kod takvih nastavnika jedno je bilo sigurno. Ovaj projekat su jedva dočekali zbog mogućnosti korištenja elektronskih testova.

Zaista je vrlo lako videti prednosti ovakve vrste provere znanja. Pored izuzetno lakog načina kreiranja testa, gde se nudi nekoliko različitih načina odgovaranja na pitanja, testovi ovog tipa su omiljeni zbog automatskog bodovanja i analize učeničkih postignuća. Jednom kreiran test može se jednostavno iznova koristiti. Sve ovo znači uštedu vremena za nastavnika, a ne treba zaboraviti da se na ovaj način štedi na utrošku papira koji bi se koristio za izradu standardnog testa. Primer testa iz engleskog jezika možete pogledati na sledećim slikama.

U projektu „Dositej“ izuzetno je lako formirati test za bilo koji nastavni predmet , pa tako i za strane jezike. Pitanja ne treba da budu previše komplikovana. Treba ih što jasnije formulisati  i potruditi se da izgledaju sto zanimljivije (uz upotrebu različitih ilustracija). Ono što je najvažnije je da nastavnik dobro uvežba učenike za rad na testu, jer đaci treba da vladaju upotrebom elektronskih sredstava isto tako dobro kao što im je znanje iz gramatike, pravopisa ili rečnika.

Leave a Reply