U ovom broju donosimo dvije priče kako su škole iz prve faze projekta Dositej organizovale dodatne obuke za svoje kolege koji nisu prošli obuku tokom implementacije projekta.  Lanako je u saradnji sa navedenim nastavnicima, na osnovu dostavlјenih planova obuke, skeniranih potpisanih spiskova polaznika i slika sa obuke, izdao diplome novim polaznicima obuka. Sigurni smo da ova dva primjera nisu usamlјena, pa vas pozivamo da nas kontaktirate (Lanako Dositej tim za podršku) ukoliko imate sličnu priču ili vam je potrebna pomoć u realizaciji dodatne obuke ili sličnih aktivnosti.

Priča iz JU OŠ „Sveti Sava“, Kakmuž

Milan Petković, prof. informatike

Frontalni oblik rada polako odlazi u zaborav. Kreda, tabla, spužva, sistem pisati-brisati bio je dobar. Ali u današnje vrijeme, doba digitalizacije kada svako dijete ima mobilini, tablet… Vrijeme promjena je došlo. Digitalni časovi su naša budućnost. Jednostavnije, lakše, brže.

Osnovna škola „Sveti Sava“ u  Kakmužu već je dvije godine u pojektu „Dositej“ . Tri opremlјene elektronske učionice čine nastavu dosta interesantnijom, bližoj učenicima, dočaravaju im i čine bližim sve ono što sam udžbenik ne može opisati.

Veliki broj nastavnika prošao je obuku i uspješno primijenio svoja znanja u nastavi. Veliki interes učenika za ovakav tip nastave, njihovi pozitivni komentari na časove održane u  elektronskim učionicama, naveli su nas da i ostatak nastavnika koji nisu prošli obuku u prvoj fazi dodatno obučimo, iako naša škola nije obuhvaćena fazom dva.

Dodatni časovi obuke u OŠ Sveti Sava, Kakmuž

Uz pomoć  i podršku direktora škole kao i Lanaka iz Banja Luke i ovaj projekat je uspješno realizovan. Šest nastavnika dobilo je sertifikate o uspješno završenoj obuci. Svoje znanje usvojeno u toku obuke već su uspješno pokazali. Održani časovi i zadovolјstvo učenika bili su više nego dovolјni da posvjedoče o njihovoj uspješnosti.

Ali to nije sve. I sada dok čitate ovaj časopis još sedam nastavnika prolazi obuku za primjenu CMPC-ova u nastavi. Nјihov entuzijazam i želјa da se unaprijedi nastava dovolјan su mi motiv da bez nadoknade pomognem svojim kolegama.

 Priča iz JU OŠ „Petar Petrović Nјegoš“, Teslić

Želјko Stanojević, prof. matematike i fizike

Na inicijatuvu grupe nastavnika iz osnovne škole „Petar Petrović Nјegoš“ Teslić, održana je višednevna obuka nastavnika u sklopu projekta „Dositej – eUčenje 1:1“

Polaznici dodatne obuke u OŠ „Petar Petrović Nјegoš“, Teslić

Grupa nastavnika, koja je već ranije odslušala sve predviđene obuke, tražila je način da se izvede dodatna obuka, kako bi se realizacija ovog projekta digla na viši nivo. Naime, već 2012. naša škola je uklјučena u ovaj projekat i tom prilikom nasatvnici su prošli dvodnevnu obuku o upotrebi računara u ovakvoj vrsti nastave koju je organizovao Lanako, a zatim 2013. nastavnici prolaze, takođe dvodnevnu, obuku pod nazivom „Pedagoška obuka”.

Osim nastavnika koji su prošli sve pomenute obuke, bilo je i onih koji do sada nisu prošli nikakvu obuku, a izrazili su želјu da učestvuju u realizaciji ovog projekta.

U razgovoru koji sam obavio sa nastavnicima, upravom škole i Lanakom, izdogovorao sam da je moguće organizovati obuku i to na sledeći način.

  1. Obuka bi bila izvedene u dvije grupe, jednu grupu bi sačinjavali nastavnici koji su već prošli gore spomenute obuke, a drugu grupu bi sačinjavali nastavnici koji dosad nisu prošli nijedan vid obuke.
  2. Obuka bi se organizovala u večernjim terminu u trajanju po 4 časa.
  3. Škola bi snosila troškove ovuke.
  4. Lanako bi pružio svu potrebnu tehničku i stručnu pomoć oko realizacije obuke.
  5. Obuku bi izveo nastavnik Želјko Stanojević.
  6. Nakon završetka obuke nastavnici bi dobili odgovarajuće sertifikate, koje bi zajednički obezbijedili Lanako i Ministarstvo obrazovanja RS.

Nakon svih pripremnih aktivnosti, prva obuka za nastavnike kojima je bila potrebna dodatna edukacija izvedena je 2. 2. 2015. Obuce je prisustvovalo 14 nastavnika. Drugu grupu sačinjavalo je 16 nastavnika, među kojim su bili i direktor, pedagog i bibliotekar škole. Ova grupa imala je dva odvojena dijela obuke, obuku o upotrebi učeničkih računara i pedagošku obuku. Obuka je izvedena 3. 4. i 11. Februara 2015. u prostorijama škole.

Nakon uspješne realizacije obuke nastavnicima su uručeni sertifikati koje je obezbijedio Lanako.

Leave a Reply