Biljana J. Kovačić

JU OŠ „Jovan Dučić“, Zalužani

kjbiljana@gmail.com

Nastavna tema:  Matematičke osnove računara

Nastavni predmet: Osnovi informatike

Razred: VIII

Nastavna jedinica: Binarna algebra

Nastavne metode: demonstrativna

Tip časa: obrada

Oblik rada:  grupni

Nastavna sredstva: MOP

Cilj časa: Naučiti primjenjivati pravilima koja vrijede u binarnoj aritmetici, odnosno sabiranju, oduzimanju, množenju i dijeljenju binarnih brojeva

Očekivani ishodi: da primjenjuje operacije sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja sabinarnim brojevima

Zadaci

-obrazovni: upoznati učenike sa osnovnim matematičkim pravilima  pri sabiranju, oduzimanju, množenju i dijeljenju binarnih brojeva i uvježbavanje istih

– vaspitni: njegovanje sposobnosti uočavanja, razvijanje interesa, sklonosti, sposobnosti, kulture rada, disciplinovanosti

– funkcionalni: razvijanje koncentracije, pažnje, volje, takmičarskog duha, osposobljavanje za samostalan rad

Nastavna sredstva: računarska mreža (Dositej)

ARTIKULACIJA ČASA

Uvodni dio časa (5 min)

Registracija učenika na čas “Binarna_algebra”.

Ponavljanje prethodnog gradiva kroz razgovor i pitanja.

  1. Koji broji sistem razumije računar?
  2. Koja je baza binarnog brojnog sistema?
  3. Koje cifre, brojeve, koristi binarni brojni sistem?

Najava cilja časa: Danas ćemo govoriti o pravilima koja vrijede u binarnoj aritmetici, odnosno sabiranju, oduzimanju, množenju i dijeljenju binarnih brojeva.

Glavni dio časa ( 35 min)

Korak 1. ( 5 min)

Kreiranje 4 grupe učenika (Sabiranje, Oduzimanje, Mnozenje, Dijeljenje).

Korak 2. ( 5 min)

Sve grupe učenika dobijaju dobijaju zahtijev da se otvori internet stranici škole na link http://osjovanduciczaluzani.edu.ba/mdle28/course/index.php?categoryid=7

Bilješke vode u sveske. Nastavnik pruža potrebnu pomoć.

Korak 3. ( 15 min)

Nastavnik distribuira svakoj grupi po jedan zadatak u MS Wordu. Učenici rade zadatak u sveske i rezultate upisuju na predviđeno mjesto.

Korak 4. (10 min)

Nastavnik prikuplja dokumente sa rezultatima i nesumičnim izborom proziva učenika da izradi zadatak na tabli. U slučaju da učenik trema pomoć pri izradi zadatka, može je dobiti od nastavnika ili drugog učenika.

Završni dio časa ( 5 minuta)

Svim grupama poslati zadatke koje će učenici prepisati u sveske. Zadatke za vježbu uraditi do narednog časa. Nastavnik prekida trenutni čas i učenici isključuju svoje CMPC

MULTIMEDIJALNA OBRAZOVNA PREZENTACIJA: Da

Prezentacija rađena u PowerPoint-u, 12 frejmova, veličina fajla za preuzimanje 905KB.

Napomena: Prezentacija se ne preuzima na CMPC jer se nalazi na školskom sajtu, online učenje.

GRUPA 1 – SABIRANJE

Zadatak:

Saberimo binarne brojeve 101 i  111! Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni brojni sistem.

Rezultat:

GRUPA 2 – ODUZIMANJE

Zadatak:

Oduzmi binarne brojeve 110 i  101! Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni brojni sistem.

Rezultat:

GRUPA 3 – MNOŽENJE

Zadatak:

Pomnožimo binarne brojeve 101 i  111! Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni brojni sistem.

Rezultat:

GRUPA 4 – DIJELJENJE

Zadatak:

Podijeli  binarne brojeve 100011 i 111! Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni brojni sistem.

Rezultat:

ZADACI ZA VJEŽBU

Zadatak 1.

Saberi  binarne brojeve 1101 i 11!

Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni brojni sistem.

Zadatak 2.

Oduzmi  binarne brojeve 1010 i 101!

Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni brojni sistem.

Zadatak 3.

Pomnoži  binarne brojeve 1101 i 110!

Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni brojni sistem.

Zadatak 4.

Podijeli  binarne brojeve 110111 i 101!

Uraditi provjeru pretvaranjem u decimalni brojni sistem.

Leave a Reply