Category

Broj 7

Broj 7
17. March, 2017

Pripremni čas srpskog jezika

Nastavnik: SNEŽANA PJEVČEVIĆ Škola: JUOŠ „Sveti Sava“ Rogatica Razred: Drugi Nastavni predmet: Srpski jezik Nastavna…
Read More
Broj 7
17. March, 2017

Pripremni čas – Štampana slova latinice

Snježana Maksimović-profesor razredne nastave JU OŠ „SVETI SAVA“ –DOBOJ Nastavni predmet: SRPSKI JEZIK Nastavna jedinica:…
Read More
Broj 7
17. March, 2017

Pripremni čas – Matematičke osnove računara

Biljana J. Kovačić JU OŠ „Jovan Dučić“, Zalužani kjbiljana@gmail.com Nastavna tema:  Matematičke osnove računara Nastavni…
Read More
Broj 7
17. March, 2017

Međunarodni naučni skup u Beogradu

Snežana Laketa Učitelјski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta „Sv. Kliment…
Read More
Broj 7
15. March, 2017

Prikaz pisane pripreme za čas obrade pesme “Gozba” M. Antić primjenom PowerPoint prezentacije

Mr Aleksandra Milošević, prosvetni savetnik Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Školska uprava…
Read More
Broj 7
15. March, 2017

Primena multimedijalne nastave u nastavi srpskog jezika

Jovanka Vlačić i Snežana Laketa OŠ Vuk Karadžić, Vlasenica Rezime: U prvom delu rada definisani…
Read More
Broj 7
15. March, 2017

Primjena obrazovnih društvenih mreža u nastavnom procesu

Mr Igor Solaković Centar za obrazovnu tehnologiju Republike Srpske Rezime: Ovаj rаd se bаvi аspektimа…
Read More
Broj 7
15. March, 2017

Elektronski nastavni materijali u funkciji podizanja kvaliteta nastave

Ana Spremić Solaković, spec. Centar za obrazovnu tehnologiju Republike Srpske Rezime: U radu se predstavlja…
Read More