Category

Broj 4

Broj 4
10. March, 2017

Priprema za čas: Društveno-geogrаfske kаrаkteristike BiH

Drаgаnа Lukić, nastavnik Osnovnа školа Sutjeska, Modriča OPŠTI PODACI: Školа: Osnovnа školа Sutjeska, Modriča Učitelj:…
Read More
Broj 4
10. March, 2017

Priprema za čas: Prirodni brojevi do 100

Mlаdenkа Deurić, profesor rаzredne nаstаve OŠ Vuk Kаrаdžić Vlаsenicа OPŠTI PODACI: Školа: Osnovnа školа Vuk…
Read More
Broj 4
10. March, 2017

Elektronski testovi u engleskom jeziku

Danijela Mekić, prof. engleskog jezika OŠ Vuk Karadžić, Vlasenica Prelazak na kompjuterizovanu nastavu znači  da…
Read More
Broj 4
10. March, 2017

E-učionica i analiza pismenih zadataka

MSc Snežana Laketa, master profesor tehnike i informatike, prof. razredne nastave Ivan Šarac, profesor srpskog…
Read More
Broj 4
10. March, 2017

Primjena MYTHWARE komandi test u nastavi istorije i likovne kulture

Slavica Jovišević, OŠ „Sveti Sava“ Novi Grad; Sanja Stupar, OŠ „Vuk Karadžić“  Novi Grad; Aleksandar…
Read More
Broj 4
10. March, 2017

Kreiranje testova znanja: zamke i izazovi

Kreiranje testova znanja: zamke i izazovi Marjan Milošević, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Apstrakt: U radu…
Read More